อิตาลีแจกปราสาทฟรี กระตุ้นการท่องเที่ยว

ทางการอิตาลีออกนโยบายแจกปราสาทและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกทิ้งร้างให้แก่นักลงทุนฟรี โดยมีเงื่อนไขว่านักลงทุนต้องนำไปบูรณะและพัฒนาให้กลายเป็นร้านอาหาร โรงแรม หรือสปา เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว สำนักข่าว เดอะโลคัล อิตาลี รายงานว่า ทางการอิตาลีเตรียมออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวตามเมืองต่างๆ ที่ยังไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากนัก ด้วยการมอบปราสาท บ้านไร่ หอคอย และหอนาฬิกาที่ถูกทิ้งร้างให้แก่นักลงทุน ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า นักลงทุนต้องนำสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่เหล่านี้ไปบูรณะโดยรักษาโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแบบเดิมเอาไว้ และพัฒนาเป็นร้านอาหาร โรงแรม หรือสปา เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ นอกจากนี้ ทางการอิตาลียังมอบเงินกู้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 เป็นเวลา 9 ปีให้แก่นักลงทุนที่ต้องการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้ มีสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่อยู่ในรายชื่อที่ทางการต้องการมอบให้แก่นักลงทุนจำนวน 103 แห่ง ในจำนวนนี้ยังรวมถึงปราสาทมอนเตฟิโอเร ในแคว้นมาร์เคทางตอนกลางของประเทศ ซึ่งถูกสร้างในศตวรรษที่ 13 และปราสาทเบลรา ในเมืองลัตซีโย ซึ่งตั้งอยู่ริมหน้าผาและถูกสร้างสมัยศตวรรษที่ 11 สำนักงานบริหารทรัพย์สินแห่งรัฐและกระทรวงมรดกทางวัฒนธรรมของอิตาลีระบุว่า การมอบอาคารสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ของประเทศให้แก่นักลงทุน นอกจากจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในหลายเมืองที่ยังไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวแล้ว ยังช่วยลดจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากเกินไปในเมืองท่องเที่ยวสำคัญอย่างนครเวนิซ ซึ่งนับว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการออกมาตรการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว


Read all…. :

ทางการอิตาลีออกนโยบายแจกปราสาทและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกทิ้งร้างให้แก่นักลงทุนฟรี โดยมีเงื่อนไขว่านักลงทุนต้องนำไปบูรณะและพัฒนาให้กลายเป็นร้านอาหาร โรงแรม หรือสปา เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว

สำนักข่าวเดอะโลคัล อิตาลี รายงานว่า ทางการอิตาลีเตรียมออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวตามเมืองต่างๆ ที่ยังไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากนัก ด้วยการมอบปราสาท บ้านไร่ หอคอย และหอนาฬิกาที่ถูกทิ้งร้างให้แก่นักลงทุน ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า นักลงทุนต้องนำสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่เหล่านี้ไปบูรณะโดยรักษาโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแบบเดิมเอาไว้ และพัฒนาเป็นร้านอาหาร โรงแรม หรือสปา เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้

นอกจากนี้ ทางการอิตาลียังมอบเงินกู้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 เป็นเวลา 9 ปีให้แก่นักลงทุนที่ต้องการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้ มีสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่อยู่ในรายชื่อที่ทางการต้องการมอบให้แก่นักลงทุนจำนวน 103 แห่ง ในจำนวนนี้ยังรวมถึงปราสาทมอนเตฟิโอเร ในแคว้นมาร์เคทางตอนกลางของประเทศ ซึ่งถูกสร้างในศตวรรษที่ 13 และปราสาทเบลรา ในเมืองลัตซีโย ซึ่งตั้งอยู่ริมหน้าผาและถูกสร้างสมัยศตวรรษที่ 11

สำนักงานบริหารทรัพย์สินแห่งรัฐและกระทรวงมรดกทางวัฒนธรรมของอิตาลีระบุว่า การมอบอาคารสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ของประเทศให้แก่นักลงทุน นอกจากจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในหลายเมืองที่ยังไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวแล้ว ยังช่วยลดจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากเกินไปในเมืองท่องเที่ยวสำคัญอย่างนครเวนิซ ซึ่งนับว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการออกมาตรการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว

Source : อิตาลีแจกปราสาทฟรี กระตุ้นการท่องเที่ยว

Be the first to comment on "อิตาลีแจกปราสาทฟรี กระตุ้นการท่องเที่ยว"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*