อย่าหลงเชื่ออุปกรณ์ประหยัดไฟหลอกลวงประชาชน

กฟน.


Next detail…. :

กฟน. เตือนอย่าหลงเชื่ออุปกรณ์ประหยัดไฟหลอกลวงประชาชน  เผยวิธีการประหยัดค่าไฟที่ดีที่สุดคือการปรับพฤติกรรม 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความห่วงใยประชาชนเกี่ยวกับการโฆษณาจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งในความเป็นจริงไม่มีอุปกรณ์ประหยัดไฟชนิดใดสามารถช่วยลดอัตราการใช้ไฟฟ้าได้ โดยขณะนี้มีผู้ใช้ไฟฟ้าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อหลายราย กฟน. จึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพดังกล่าว อย่างไรก็ตามวิธีการประหยัดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า ปิดทุกครั้งเมื่อไม่ใช้ ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม ไม่ควรต่ำกว่า 26 องศาเซลเซียส ตลอดจนเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง 

นายวิชชา ชาครพิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า ในขณะนี้มีการเผยแพร่การเตือนภัยเกี่ยวกับการจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าบนสื่อสังคมออนไลน์ ยี่ห้อหนึ่งโดยกล่าวอ้างว่าสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้กว่าร้อยละ 50 จนมีผู้ใช้ไฟฟ้าหลงเชื่อสั่งซื้อไปใช้งานเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผู้ตกเป็นเหยื่อหลายรายเปิดเผยว่าอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้จริงตามที่กล่าวอ้าง ตลอดจนไม่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้จำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดไฟดังกล่าวได้ จึงมีความพยายามในการแจ้งเตือนประชาชนคนอื่น ๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออิจฉาชีพ 

กฟน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีความห่วงใยประชาชนต่อประเด็นการจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าดังกล่าว ซึ่งแม้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าจะมีอยู่จริง แต่ตามปกติจะใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่ถูกเรียกเก็บค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์เท่านั้น เช่น กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ หรือกิจการเฉพาะอย่าง ดังนั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแทบจะไม่ได้รับประโยชน์จากการติดตั้งเครื่องประหยัดไฟฟ้าเหล่านี้ แต่สำหรับอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าที่จำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้น อาจเข้าข่ายหลอกหลวงผู้บริโภค โดย กฟน. ตรวจสอบพบมี 3 ลักษณะคือ 1) เป็นกล่องหรือตู้ที่มีสายไฟสำหรับเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า ส่วนใหญ่ภายในเป็นเพียงตัวเก็บประจุ และประเภทที่ภายในไม่มีส่วนที่เป็นวงจรไฟฟ้าเลยมีเพียงวัสดุสำหรับถ่วงน้ำหนักบรรจุไว้เท่านั้น 2) เป็นอุปกรณ์สำหรับเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าโดยตรง และ 3) เป็นบัตรสำหรับติดหรือแปะกับตู้จ่ายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 

อย่างไรก็ตาม กฟน. ขอแนะนำวิธีการประหยัดไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าโดยเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเฉพาะเวลาที่ต้องการใช้งานและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน รวมถึงการปรับตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม โดยเฉพาะการปรับตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ ไม่ควรต่ำกว่า 26 องศาเซลเซียส เนื่องจากการปรับตั้งอุณหภูมิที่ต่ำเกินไปจะทำให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนักขึ้น ส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นด้วย อีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยประหยัดไฟฟ้าได้คือ การเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น หลอดไฟฟ้าชนิด LED เครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับฉลากอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เป็นต้น 

**ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.facebook.com/METROPOLITAN.ELECTRICITY.AUTHORITY/posts/1811922035501592 
หรือ 
http://www.mea.or.th/content/detail/87/2935

Source : อย่าหลงเชื่ออุปกรณ์ประหยัดไฟหลอกลวงประชาชน

Be the first to comment on "อย่าหลงเชื่ออุปกรณ์ประหยัดไฟหลอกลวงประชาชน"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*