อนุมัติตั้งดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ ที่ชลบุรี

ที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นชอบจัดตั้งดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์ บนพื้นที่700 ไร่ ในจังหวัดชลบุรี ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางดิจิทัลภูมิภาค       นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นชอบ จัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ บนเนื้อที่ 700 ไร่ ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งเป้าไทย เป็นศูนย์กลางโครงข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ หรือ อาเซียนดิจิทัลฮับ วงเงิน 5,000 ล้านบาท  นอกจากนี้ เห็นชอบโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ วางโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 24,700 หมู่บ้านเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการขายสินค้าชุมชน โดยให้บริษัทไปรษณีย์ไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยง ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายผ่านระบบออนไลน์ และผลักดันร้านโชว์ห่วยสามารถนำสินค้าขึ้นไปขายบนอินเทอร์เน็ต วงเงิน 15,000 ล้านบาท     


Read more… :

ที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นชอบจัดตั้งดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์ บนพื้นที่700 ไร่ ในจังหวัดชลบุรี ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางดิจิทัลภูมิภาค 

    
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นชอบ จัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ บนเนื้อที่ 700 ไร่ ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งเป้าไทย เป็นศูนย์กลางโครงข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ หรือ อาเซียนดิจิทัลฮับ วงเงิน 5,000 ล้านบาท 

นอกจากนี้ เห็นชอบโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ วางโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 24,700 หมู่บ้านเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการขายสินค้าชุมชน โดยให้บริษัทไปรษณีย์ไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยง ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายผ่านระบบออนไลน์ และผลักดันร้านโชว์ห่วยสามารถนำสินค้าขึ้นไปขายบนอินเทอร์เน็ต วงเงิน 15,000 ล้านบาท     

Source : อนุมัติตั้งดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ ที่ชลบุรี

Be the first to comment on "อนุมัติตั้งดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ ที่ชลบุรี"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


AutoBlogged