หลุด! แกะกล่อง "Nintendo Switch" พร้อมโชว์หน้าจอเมนู

ผู้ใช้เว็บบอร์ด NeoGAF ปล่อยคลิปวีดีโอแกะกล่องและใช้งานเครื่องเกม “นินเทนโดสวิตช์” หลังเกิดอุบัติเหตุมีการส่งของมาก่อนวันจำหน่ายจริง


Next detail…. :

ผู้ใช้เว็บบอร์ด NeoGAF ปล่อยคลิปวีดีโอแกะกล่องและใช้งานเครื่องเกม “นินเทนโดสวิตช์” หลังเกิดอุบัติเหตุมีการส่งของมาก่อนวันจำหน่ายจริง

Source : หลุด! แกะกล่อง "Nintendo Switch" พร้อมโชว์หน้าจอเมนู

Be the first to comment on "หลุด! แกะกล่อง "Nintendo Switch" พร้อมโชว์หน้าจอเมนู"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*