หนุนไทยสร้างนักอนิเมชั่นและการ์ตูน 

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ สมาคมผู้ประกอบการอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย คาดว่าในปี 2560 นักอนิเมชั่นไทยจะมีการเติบโตร้อยละ 10 ต่อปี มูลค่าการตลาดมากกว่า 3, 850 ล้านบาท พร้อมขอให้ภาครัฐให้การสนับสนุนแอนิเมชั่นไทยเติบโตในระดับสากล Shewsheep (ชูชีบ) หรือแกะเหลือง เป็นงานอนิเมชั่นฝีมือคนไทย มีความโดดเด่นในด้านคาแร็คเตอร์ ที่ขึ้นชื่อเรื่องการกิน หรือรีวิวร้านอาหาร บนเพจเฟซบุ๊กเป็นหลัก ซึ่ง Shewsheep เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ASEAN Character Award ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2559 และเป็นที่รู้จักในระดับสากล เป็นต้นมา นายนิธิพัฒน์ สมสมาน นายกสมาคมผู้ประกอบการอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย หรือ TACGA (แท็กก้า) กล่าวว่า นักอนิเมชั่นชาวไทยส่วนใหญ่ จะรับจ้างผลิตงานอนิเมชั่นให้กับต่างประเทศ เนื่องจากต้นทุนการผลิตภาพยนต์อนิเมชั่นจะใช้เงินทุนค่อนข้างสูง และภาครัฐ ให้การสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมอนิเมชั่นอย่างเต็มที่  ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย ดังนั้น สมาคมฯ จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้ช่วยสนับสนุนด้านต่างๆ ในการสร้างนักอนเมชั่นสำหรับประเทศไทย   ทั้งนี้ สมาคมผู้ประกอบการอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย จะเน้นการพัฒนาอนิเมชั่นไทยที่มีคาแร็คเตอร์เป็นหลัก เพราะไทยมีผลงานอนิเมชั่นค่อนข้างเยอะ จึงต้องสร้างความโดดเด่นของงานอนิเมชั่นในตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ให้มากขึ้น  เพื่อให้เป็นที่จดจำได้ในตลาด ก่อนขยายลงไปสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น หมอน สมุด ปากกา เป็นต้น      ที่ผ่านมา ตลาดอนิเมชั่นในประเทศไทย มีการเติบโตที่ดี  โดยปี 2556 มีมูลค่าประมาณ 3,812 ล้านบาท ปี 2557 มีมูลค่ากว่า 3,503 ล้านบาท ปี 2558 มีมูลค่ากว่า 3,850 ล้านบาท ส่วนปี 2559 คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาด จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 และปีนี้ น่าจะมีอัตราการเติบโต ทั้งนักแอนิเมชั่นและมูลค่าทางการตลาด เพิ่มขึ้นร้อยละ 10


Read more… :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

สมาคมผู้ประกอบการอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย คาดว่าในปี 2560 นักอนิเมชั่นไทยจะมีการเติบโตร้อยละ 10 ต่อปี มูลค่าการตลาดมากกว่า 3, 850 ล้านบาท พร้อมขอให้ภาครัฐให้การสนับสนุนแอนิเมชั่นไทยเติบโตในระดับสากล

Shewsheep (ชูชีบ) หรือแกะเหลือง เป็นงานอนิเมชั่นฝีมือคนไทย มีความโดดเด่นในด้านคาแร็คเตอร์ ที่ขึ้นชื่อเรื่องการกิน หรือรีวิวร้านอาหาร บนเพจเฟซบุ๊กเป็นหลัก ซึ่ง Shewsheep เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ASEAN Character Award ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2559 และเป็นที่รู้จักในระดับสากล เป็นต้นมา

นายนิธิพัฒน์ สมสมาน นายกสมาคมผู้ประกอบการอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย หรือ TACGA (แท็กก้า) กล่าวว่า นักอนิเมชั่นชาวไทยส่วนใหญ่ จะรับจ้างผลิตงานอนิเมชั่นให้กับต่างประเทศ เนื่องจากต้นทุนการผลิตภาพยนต์อนิเมชั่นจะใช้เงินทุนค่อนข้างสูง และภาครัฐ ให้การสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมอนิเมชั่นอย่างเต็มที่  ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย ดังนั้น สมาคมฯ จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้ช่วยสนับสนุนด้านต่างๆ ในการสร้างนักอนเมชั่นสำหรับประเทศไทย  

ทั้งนี้ สมาคมผู้ประกอบการอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย จะเน้นการพัฒนาอนิเมชั่นไทยที่มีคาแร็คเตอร์เป็นหลัก เพราะไทยมีผลงานอนิเมชั่นค่อนข้างเยอะ จึงต้องสร้างความโดดเด่นของงานอนิเมชั่นในตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ให้มากขึ้น  เพื่อให้เป็นที่จดจำได้ในตลาด ก่อนขยายลงไปสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น หมอน สมุด ปากกา เป็นต้น     

ที่ผ่านมา ตลาดอนิเมชั่นในประเทศไทย มีการเติบโตที่ดี  โดยปี 2556 มีมูลค่าประมาณ 3,812 ล้านบาท ปี 2557 มีมูลค่ากว่า 3,503 ล้านบาท ปี 2558 มีมูลค่ากว่า 3,850 ล้านบาท ส่วนปี 2559 คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาด จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 และปีนี้ น่าจะมีอัตราการเติบโต ทั้งนักแอนิเมชั่นและมูลค่าทางการตลาด เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

Source : หนุนไทยสร้างนักอนิเมชั่นและการ์ตูน 

Be the first to comment on "หนุนไทยสร้างนักอนิเมชั่นและการ์ตูน "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*