ส่อง 2 สูตรธุรกิจเพื่อสังคม PLANT:D กับ Siam Organic

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise  โมเดลธุรกิจยุคใหม่ที่มีเป้าหมายแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการธุรกิจเข้ามาบริหารจัดการการแก้ปัญหา เป็นแนวคิดธุรกิจที่เริ่มแตกหน่อในประเทศไทยเพิ่มขึ้น    ปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาสาเข้ามาเป็นตัวกลางชักพาผู้ประกอบการเพื่อสังคม หรือ SE  มาคลุกคลีเรียนรู้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านโครงการ Social Impact Gym by mai Executives  ด้วยความหวังเป็นผู้เชื่อมตลาดทุนกับการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่บริษัทจดทะเบียนทำร่วมกับ SE มีตั้งแต่การสั่งซื้อสินค้า หรือบริการจาก SE หรือบางรายขยับไปถึงการต่อยอดทางธุรกิจ ร่วมคิดร่วมทำ ซึ่งในงาน SET Social Impact Day 2017 (เซต โซเซียล อิมแพ็ค เดย์ 2017) ปีนี้มี SE มาออกบูธร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนๆ รวมถึง SE น้องใหม่ อย่าง PLANT:D  ธุรกิจซื้อขายผักอินทรีย์ มีผู้ปลูกเป็นคนสูงวัยที่มีทุน 3 อย่าง คือ เวลา ที่ดิน และความชอบในการปลูกต้นไม้ เป็นปัจจัยสนับสนุน  ตอนนี้ PLANT:D มีผู้สูงอายุในชุมชนประชานิเวศน์ 1 และบ้านเอื้ออาทร ซอยสวนพลู เป็นผู้ปลูกประมาณ 20 ครัวเรือน ส่วนผู้ซื้อมีราว 150 ราย  อีกตัวอย่างคือ Siam Organic  ผู้ประกอบการสังคมที่มุ่งสร้างชุมชนเกษตรกรอินทรีย์ แก้ปัญหาความยากจน ซึ่งดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 6 ปี เป็นอีกตัวอย่างที่ยืนยันว่า โมเดลธุรกิจแบบ SE สามารถอยู่ได้ ปัจจุบัน สยาม ออแกนิก มีสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 1,800 ครัวเรือน จากปีแรกมี 50 ครัวเรือน พร้อมทำแบรนด์ผลิตภัณฑ์จากข้าวในชื่อ JASBERRY วางจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เกตในกรุงเทพฯ และต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสมาชิก ซึ่งทั้งหมดอยู่ในจังหวัดภาคอีสาน     


Next detail…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

ผู้ประกอบการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise  โมเดลธุรกิจยุคใหม่ที่มีเป้าหมายแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการธุรกิจเข้ามาบริหารจัดการการแก้ปัญหา เป็นแนวคิดธุรกิจที่เริ่มแตกหน่อในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 
 

ปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาสาเข้ามาเป็นตัวกลางชักพาผู้ประกอบการเพื่อสังคม หรือ SE  มาคลุกคลีเรียนรู้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านโครงการ Social Impact Gym by mai Executives  ด้วยความหวังเป็นผู้เชื่อมตลาดทุนกับการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่บริษัทจดทะเบียนทำร่วมกับ SE มีตั้งแต่การสั่งซื้อสินค้า หรือบริการจาก SE หรือบางรายขยับไปถึงการต่อยอดทางธุรกิจ ร่วมคิดร่วมทำ ซึ่งในงาน SET Social Impact Day 2017 (เซต โซเซียล อิมแพ็ค เดย์ 2017) ปีนี้มี SE มาออกบูธร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนๆ รวมถึง SE น้องใหม่ อย่าง PLANT:D  ธุรกิจซื้อขายผักอินทรีย์ มีผู้ปลูกเป็นคนสูงวัยที่มีทุน 3 อย่าง คือ เวลา ที่ดิน และความชอบในการปลูกต้นไม้ เป็นปัจจัยสนับสนุน 

ตอนนี้ PLANT:D มีผู้สูงอายุในชุมชนประชานิเวศน์ 1 และบ้านเอื้ออาทร ซอยสวนพลู เป็นผู้ปลูกประมาณ 20 ครัวเรือน ส่วนผู้ซื้อมีราว 150 ราย 

อีกตัวอย่างคือ Siam Organic  ผู้ประกอบการสังคมที่มุ่งสร้างชุมชนเกษตรกรอินทรีย์ แก้ปัญหาความยากจน ซึ่งดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 6 ปี เป็นอีกตัวอย่างที่ยืนยันว่า โมเดลธุรกิจแบบ SE สามารถอยู่ได้

ปัจจุบัน สยาม ออแกนิก มีสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 1,800 ครัวเรือน จากปีแรกมี 50 ครัวเรือน พร้อมทำแบรนด์ผลิตภัณฑ์จากข้าวในชื่อ JASBERRY วางจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เกตในกรุงเทพฯ และต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสมาชิก ซึ่งทั้งหมดอยู่ในจังหวัดภาคอีสาน 
 

 

Source : ส่อง 2 สูตรธุรกิจเพื่อสังคม PLANT:D กับ Siam Organic

Be the first to comment on "ส่อง 2 สูตรธุรกิจเพื่อสังคม PLANT:D กับ Siam Organic"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*