สสส.หนุนโครงการ คลินิกวอลเลย์บอล ปีที่ 3

สสส. ร่วมกับ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดคลินิกวอลเลย์บอล ปีที่ 3 เพื่อเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดเปิดโครงการ คลินิกวอลเลย์บอล เพื่อเยาวชน วัยใสใส่ใจคุณภาพ ปี 3 เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนดาวรุ่งไปสู่ระดับสากล อีกทั้งยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด โดยมี นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธาน พร้อมด้วย นางจันทร พิมพ์สกุล ประธานแผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), นายสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), อ.เชิดพันธุ์ ทองธรรมชาติ วิทยากรผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, นายสวัสดิ์ วิชาพร เลขาธิการสมาคมกีฬาจ.นครสวรรค์, อ.นิรมิตร ดวดกระโทก ผอ.รร.ปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา แลนายปราชญ์ ไชยคำ กรรมการผู้จัดการธุรกิจ สปอร์ตมัลติมีเดีย บ.สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด วอลเลย์บอล ปัจุบันกำลังเป็นที่นิยม ทำให้มีเด็กหลายคนสนใจในกีฬาชนิดนี้ สมาคมจึงมองว่าการจัดคลินิก จะเป็นการช่วยเสริมสร้างคุณภาพให้กับเยาวชน เพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเองก้าวขึ้นมาเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ให้กับทีมชาติไทย สำหรับ สถานที่ในการเปิดคลินิกวอลเลย์บอล เพื่อเยาวชน วัยใสใส่ใจสุขภาพ มีดังนี้ ภาคเหนือตอนล่าง ที่อาคารอเนกประสงค์  สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ อบรมผู้นำ : วันจันทร์ที่ 19 – วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560  และ อบรมเยาวชน : วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่โรงเรียนปักธงชัย ประชานิรมิต  อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา อบรมผู้นำ : วันจันทร์ที่ 3 -วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560  และ อบรมเยาวชน :  วันศุกร์ที่  21 กรกฎาคม 2560  


Next detail…. :

สสส. ร่วมกับ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดคลินิกวอลเลย์บอล ปีที่ 3 เพื่อเยาวชน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดเปิดโครงการ คลินิกวอลเลย์บอล เพื่อเยาวชน วัยใสใส่ใจคุณภาพ ปี 3 เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนดาวรุ่งไปสู่ระดับสากล อีกทั้งยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด โดยมี นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธาน พร้อมด้วย นางจันทร พิมพ์สกุล ประธานแผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), นายสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), อ.เชิดพันธุ์ ทองธรรมชาติ วิทยากรผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, นายสวัสดิ์ วิชาพร เลขาธิการสมาคมกีฬาจ.นครสวรรค์, อ.นิรมิตร ดวดกระโทก ผอ.รร.ปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา แลนายปราชญ์ ไชยคำ กรรมการผู้จัดการธุรกิจ สปอร์ตมัลติมีเดีย บ.สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด

วอลเลย์บอล ปัจุบันกำลังเป็นที่นิยม ทำให้มีเด็กหลายคนสนใจในกีฬาชนิดนี้ สมาคมจึงมองว่าการจัดคลินิก จะเป็นการช่วยเสริมสร้างคุณภาพให้กับเยาวชน เพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเองก้าวขึ้นมาเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ให้กับทีมชาติไทย

สำหรับ สถานที่ในการเปิดคลินิกวอลเลย์บอล เพื่อเยาวชน วัยใสใส่ใจสุขภาพ มีดังนี้

ภาคเหนือตอนล่าง ที่อาคารอเนกประสงค์  สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ อบรมผู้นำ : วันจันทร์ที่ 19 – วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560  และ อบรมเยาวชน : วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่โรงเรียนปักธงชัย ประชานิรมิต  อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา อบรมผู้นำ : วันจันทร์ที่ 3 -วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560  และ อบรมเยาวชน :  วันศุกร์ที่  21 กรกฎาคม 2560

 

Source : สสส.หนุนโครงการ คลินิกวอลเลย์บอล ปีที่ 3

Be the first to comment on "สสส.หนุนโครงการ คลินิกวอลเลย์บอล ปีที่ 3"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*