สนช.สัมมนากฎหมายลูก เตรียมผ่านร่างมิถุนายนนี้

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ สนช ยังไม่ได้ข้อสรุปกฎหมายลูกพรรคการเมือง และ กกต. แขวน 5 ประเด็น ยืนยันกรรมาธิการได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้ ก่อนเข้าสู่ สนช.ต้นเดือนมิถุนายน นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พร้อมด้วยนายตวง อันทะไชย และพลเอกสมเจตน์ บุญถนอม ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง แถลงความคืบหน้าการสัมมนาเพื่ออภิปรายร่างกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับ ภายหลังการประชุมกว่า 6 ชั่วโมง โดยกฎหมาย กกต. แขวนไว้ 2 ประเด็น ได้แก่ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ยืนยันข้อเสนอให้ปฏิบัติหน้าที่แทน กกต.


Read more… :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

สนช ยังไม่ได้ข้อสรุปกฎหมายลูกพรรคการเมือง และ กกต. แขวน 5 ประเด็น ยืนยันกรรมาธิการได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้ ก่อนเข้าสู่ สนช.ต้นเดือนมิถุนายน

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พร้อมด้วยนายตวง อันทะไชย และพลเอกสมเจตน์ บุญถนอม ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง แถลงความคืบหน้าการสัมมนาเพื่ออภิปรายร่างกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับ ภายหลังการประชุมกว่า 6 ชั่วโมง โดยกฎหมาย กกต. แขวนไว้ 2 ประเด็น ได้แก่ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ยืนยันข้อเสนอให้ปฏิบัติหน้าที่แทน กกต. จังหวัด ขณะที่ กกต.ไม่เห็นด้วยกันการยกเลิก กกต. จังหวัด โดยเสนอให้ทำงานควบคู่กันไป 

ส่วนการจะเพิ่มบทเฉพาะกาลให้กรรมการการเลือกตั้งที่ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังคงทำหน้าที่ต่อจนหมดวาระหรือไม่ ยังไม่ได้ข้อสรุป แต่ยืนยันว่าหากบทเฉพาะเพิ่มให้กรรมการชุดเดิมทำหน้าที่ต่อก็ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ 

ส่วนกฎหมายพรรคการเมือง แขวนไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ ทุนประเดิมพรรค ที่สมาชิกมีความเห็นว่าเป็นอุปสรรคให้ตั้งพรรคการเมืองได้ยากขึ้น จึงเสนอให้สามารถจัดตั้งพรรคได้ก่อน และรวบรวมเงินทุนประเดิมพรรคภายหลัง แต่จะไม่มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งหากพรรคนั้นๆไม่สามารถรวบรวมทุนประเดิมได้ตามกำหนด ส่วนการเก็บค่าสมาชิกพรรค ทางกรรมาธิการมองว่าจำนวนเงินไม่เป็นปัญหา แต่การจัดเก็บเงินจะยากลำบากจึงให้ธนาคารของรัฐบาลอำนวยความสะดวกพรรคในการจัดเก็บเงิน และการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรค ให้สมาชิกสามารถเลือกผู้แทนพรรคในการลงสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อ 

ทั้งนี้นายสุรชัย ชี้แจงว่า 5 ประเด็นที่แขวนไว้จะได้ข้อสรุปในชั้นกรรมาธิการสิ้นเดือนนี้ และเตรียมเข้า สนช. ในต้นเดือนมิถุนายน

 

Source : สนช.สัมมนากฎหมายลูก เตรียมผ่านร่างมิถุนายนนี้

Be the first to comment on "สนช.สัมมนากฎหมายลูก เตรียมผ่านร่างมิถุนายนนี้"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*