สนช.พร้อมแก้กม.เดินเรือลดผลกระทบชุมชน 

หลังจาก คสช. ออกคำสั่งตามมาตรา 44 เพื่อขยายเวลารับแจ้งการรุกล้ำลำน้ำ และลดค่าปรับ แต่ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทยยังคงกระทบวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ ล่าสุด สนช.รับเรื่องไปพิจารณา และพร้อมปรับแก้ข้อบังคับหากขัดต่อรัฐธรรมนูญ  นายไพริน โอฬารไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้านโรงไม้ ชุมชนไร้แผ่นดินที่ตั้งอยู่บริเวณอ่าวอำเภอขลุง ชี้แจงว่า ชาวบ้านในชุมชนกว่า 500 หลังคาเรือน มีความกังวลเกี่ยวกับข้อบังคับตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ที่ให้แจ้งขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำลำน้ำ และจ่ายค่าปรับ แม้รัฐบาลจะออกคำสั่งมาตรา 44 มาขยายเวลาการขึ้นทะเบียนไปอีก 3 เดือน และลดค่าปรับจากตารางเมตรละ 500-1,000 บาทต่อปี เป็นตารางเมตรละ 5 บาท และยกเว้นค่าปรับกระชังปลา แต่ตนและคนในชุมชนยังเห็นว่า กฎหมายฉบับนี้จะเป็นข้อผูกมัดไม่ให้มีการซ่อมแซมบ้านเรือนหรือต่อเติมเมื่อมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่กันมากว่า 4 ชั่วอายุคน      ด้านพลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า สนช


Read more… :

หลังจาก คสช. ออกคำสั่งตามมาตรา 44 เพื่อขยายเวลารับแจ้งการรุกล้ำลำน้ำ และลดค่าปรับ แต่ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทยยังคงกระทบวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ ล่าสุด สนช.รับเรื่องไปพิจารณา และพร้อมปรับแก้ข้อบังคับหากขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

นายไพริน โอฬารไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้านโรงไม้ ชุมชนไร้แผ่นดินที่ตั้งอยู่บริเวณอ่าวอำเภอขลุง ชี้แจงว่า ชาวบ้านในชุมชนกว่า 500 หลังคาเรือน มีความกังวลเกี่ยวกับข้อบังคับตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ที่ให้แจ้งขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำลำน้ำ และจ่ายค่าปรับ แม้รัฐบาลจะออกคำสั่งมาตรา 44 มาขยายเวลาการขึ้นทะเบียนไปอีก 3 เดือน และลดค่าปรับจากตารางเมตรละ 500-1,000 บาทต่อปี เป็นตารางเมตรละ 5 บาท และยกเว้นค่าปรับกระชังปลา

แต่ตนและคนในชุมชนยังเห็นว่า กฎหมายฉบับนี้จะเป็นข้อผูกมัดไม่ให้มีการซ่อมแซมบ้านเรือนหรือต่อเติมเมื่อมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่กันมากว่า 4 ชั่วอายุคน
    
ด้านพลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า สนช. ได้ประสาน และติดตามการดำเนินของกรมเจ้าท่าเพื่อทำความเข้าใจและบรรเทาความเสียหายมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการใช้มาตรา 44 เป็นเพียงการแก้ปัญหาระยะสั้น แต่หากระยะยาวกฎหมายฉบับนี้ยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน ก็เท่ากับว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 วรรค 1 ตนและกรรมาธิการก็จะนำเรื่องนี้กลับไปหารือ และพร้อมปรับแก้ข้อบังคับตามกฎหมายฉบับนี้ต่อไป

ทั้งนี้ตามประกาศของกรมเจ้าท่า ตามคำสั่งของ คสช. ในมาตรา 44 กำหนดในผู้ที่ครอบครองสิ่งที่ล่วงล้ำลำแม่น้ำก่อนวันที่ 23 กุมภาพพันธ์ 2560 มาแจ้งต่อกรมเจ้าท่าภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 จะได้รับการยกเว้นโทษทางอาญา และโทษปรับทางปกครอง
    

Source : สนช.พร้อมแก้กม.เดินเรือลดผลกระทบชุมชน 

Be the first to comment on "สนช.พร้อมแก้กม.เดินเรือลดผลกระทบชุมชน "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*