สธ.เสนอ ครม.เพิ่มอัตราพยาบาลสัปดาห์นี้

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อชี้แจงผลการหารือแนวทางบรรจุพยาบาลวิชาชีพ โดยวานนี้ ที่ประชุมครม.เห็นชอบในหลักการแล้ว   นายแพทย์ โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงผลการหารือแนวทางบรรจุพยาบาลวิชาชีพ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ (16พ.ค.60) เบื้องต้น ยืนยันว่า ครม. เห็นชอบในหลักการแล้ว แต่จะเสนอเรื่องอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้า (23พ.ค.60) โดยอนุมัติอัตรากำลังพยาบาล 8,792 ตำแหน่ง ในระยะเวลา 3 ปี (2560-2562) เท่าๆ กัน โดยในปีนี้(60) สามารถบรรจุได้ 5,130 ตำแหน่ง แบ่งเป็น 3 ส่วน คืออัตราที่ว่างจากการเกษียณอายุและลาออก 1,200 ตำแหน่ง ซึ่งจะบรรจุได้ 1-2 เดือนนี้ ส่วนที่สองคือ การจัดสรรตำแหน่งว่างอื่นๆ 1,000 ตำแหน่ง และสุดท้ายคือ อัตรากำลังที่ได้รับอนุมัติใหม่ 2,930 ตำแหน่ง (ค่าเฉลี่ย 3 ปี)   ส่วนปี 2561 และ 2562 จะบรรจุเพิ่มตามแนวทางของ ครม. คือปีละ 2,960 ตำแหน่ง เมื่อรวมกับข้าราชการที่เกษียณอายุ และการลาออก จึงเชื่อมั่นว่า พยาบาลลูกจ้างชั่วคราวในปัจจุบัน 13,603 คน จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทั้งหมด ภายใน 3 ปีนี้ หลังจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข เตรียมทำแผนระยะยาว เพื่อศึกษาอัตรากำลังพยาบาลวิชาชีพที่เหมาะสมกับภาระงานในปัจจุบันและอนาคต โดยให้หน่วยงานกลางเข้ามาศึกษา เพื่อให้เกิดข้อมูลที่ชัดเจน


Read all…. :

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อชี้แจงผลการหารือแนวทางบรรจุพยาบาลวิชาชีพ โดยวานนี้ ที่ประชุมครม.เห็นชอบในหลักการแล้ว  

นายแพทย์ โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงผลการหารือแนวทางบรรจุพยาบาลวิชาชีพ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ (16พ.ค.60) เบื้องต้น ยืนยันว่า ครม. เห็นชอบในหลักการแล้ว แต่จะเสนอเรื่องอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้า (23พ.ค.60) โดยอนุมัติอัตรากำลังพยาบาล 8,792 ตำแหน่ง ในระยะเวลา 3 ปี (2560-2562) เท่าๆ กัน

โดยในปีนี้(60) สามารถบรรจุได้ 5,130 ตำแหน่ง แบ่งเป็น 3 ส่วน คืออัตราที่ว่างจากการเกษียณอายุและลาออก 1,200 ตำแหน่ง ซึ่งจะบรรจุได้ 1-2 เดือนนี้ ส่วนที่สองคือ การจัดสรรตำแหน่งว่างอื่นๆ 1,000 ตำแหน่ง และสุดท้ายคือ อัตรากำลังที่ได้รับอนุมัติใหม่ 2,930 ตำแหน่ง (ค่าเฉลี่ย 3 ปี)
 
ส่วนปี 2561 และ 2562 จะบรรจุเพิ่มตามแนวทางของ ครม. คือปีละ 2,960 ตำแหน่ง เมื่อรวมกับข้าราชการที่เกษียณอายุ และการลาออก จึงเชื่อมั่นว่า พยาบาลลูกจ้างชั่วคราวในปัจจุบัน 13,603 คน จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทั้งหมด ภายใน 3 ปีนี้

หลังจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข เตรียมทำแผนระยะยาว เพื่อศึกษาอัตรากำลังพยาบาลวิชาชีพที่เหมาะสมกับภาระงานในปัจจุบันและอนาคต โดยให้หน่วยงานกลางเข้ามาศึกษา เพื่อให้เกิดข้อมูลที่ชัดเจน

Source : สธ.เสนอ ครม.เพิ่มอัตราพยาบาลสัปดาห์นี้

Be the first to comment on "สธ.เสนอ ครม.เพิ่มอัตราพยาบาลสัปดาห์นี้"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*