สธ. เตรียมจัดสรรงบให้โรงพยาบาล 5,000 ล้านบาท

รมว.สธ.  เตรียมจัดสรรงบ 5,000 ล้านบาท เพิ่มค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยในให้โรงพยาบาลทุกระดับ สนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยทารกวิกฤต ค่าตอบแทนบุคลากร ขณะเดียวกันให้โรงพยาบาลทุกแห่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพิ่มรายได้ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณให้กระทรวงสาธารณสุข 5,000 ล้านบาท ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณเป็น 4  ส่วน ดังนี้  1.ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน จำนวน 3,000 ล้านบาท จากเดิมที่ได้รับรายละ 7,275 บาทต่อ 1 น้ำหนักสัมพัทเพื่อชดเชยการขาดทุน (RW) เพิ่มเป็น 8,000 บาทต่อ RW โดยกระจายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกระดับ  2.สนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยทารกวิกฤต จำนวน 300 ล้านบาท   รองรับการดูแลทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยที่ได้รับการดูแลจนออกจากไอซียู   3.ค่าตอบแทนบุคลากร รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) 1,000 ล้านบาท  4.ชำระต้นทุนการบริการส่วนขาดจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 600 ล้านบาท งบประมาณส่วนนี้ จะช่วยแก้ไขสภาพคล่องได้ ขณะเดียวกันจะต้องปฏิรูประบบ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เน้นการทำงานเชิงรุกและเพิ่มรายได้ เพื่อเพิ่มเงินเข้าระบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งบางแห่งเริ่มดำเนินการแล้ว เช่น การเปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ให้บริการกลุ่มที่ไม่สะดวกมาในเวลาราชการ ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล และลดเวลารอคอยการรักษา ประชาชนที่มารับบริการในเวลาราชการได้รับบริการรวดเร็วขึ้น และโรงพยาบาลก็มีรายได้กลับมาดูแลรักษาสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ต่างๆ ด้วย


Read Continue…. :

รมว.สธ.  เตรียมจัดสรรงบ 5,000 ล้านบาท เพิ่มค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยในให้โรงพยาบาลทุกระดับ สนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยทารกวิกฤต ค่าตอบแทนบุคลากร ขณะเดียวกันให้โรงพยาบาลทุกแห่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพิ่มรายได้

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณให้กระทรวงสาธารณสุข 5,000 ล้านบาท ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณเป็น 4  ส่วน ดังนี้ 
1.ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน จำนวน 3,000 ล้านบาท จากเดิมที่ได้รับรายละ 7,275 บาทต่อ 1 น้ำหนักสัมพัทเพื่อชดเชยการขาดทุน (RW) เพิ่มเป็น 8,000 บาทต่อ RW โดยกระจายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกระดับ 
2.สนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยทารกวิกฤต จำนวน 300 ล้านบาท   รองรับการดูแลทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยที่ได้รับการดูแลจนออกจากไอซียู  
3.ค่าตอบแทนบุคลากร รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) 1,000 ล้านบาท 
4.ชำระต้นทุนการบริการส่วนขาดจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 600 ล้านบาท

งบประมาณส่วนนี้ จะช่วยแก้ไขสภาพคล่องได้ ขณะเดียวกันจะต้องปฏิรูประบบ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เน้นการทำงานเชิงรุกและเพิ่มรายได้ เพื่อเพิ่มเงินเข้าระบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งบางแห่งเริ่มดำเนินการแล้ว เช่น การเปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ให้บริการกลุ่มที่ไม่สะดวกมาในเวลาราชการ ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล และลดเวลารอคอยการรักษา ประชาชนที่มารับบริการในเวลาราชการได้รับบริการรวดเร็วขึ้น และโรงพยาบาลก็มีรายได้กลับมาดูแลรักษาสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ต่างๆ ด้วย

Source : สธ. เตรียมจัดสรรงบให้โรงพยาบาล 5,000 ล้านบาท

Be the first to comment on "สธ. เตรียมจัดสรรงบให้โรงพยาบาล 5,000 ล้านบาท"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Automated by AutoBlogged