สธ.ส่งสัญญาณรับฝนตกหนัก19-23 มิ.ย.นี้

สธ .กำชับหน่วยงานทั่วประเทศ เสี่ยงน้ำท่วมจากฝนตกหนักสัปดาห์หน้า 19 – 23 มิ.ย.นี้ พร้อมเตรียมแผนการจัดบริการผู้ป่วย การตรวจรักษานอกโรงพยาบาล และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ นพ.สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการรับมือกับภาวะฝนตกหนัก ในช่วงวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2560 ในบางพื้นที่ของภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตกตามประกาศ    กรมอุตุนิยมวิทยา ว่า ได้กำชับให้โรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ที่ตั้งอยู่ในที่ลุ่ม ริมแม่น้ำ และเส้นทางน้ำไหลผ่าน ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมแผนป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาล ทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ จัดเตรียมกระสอบทราย นอกจากนี้ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลทุกแห่ง สำรวจกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดในความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจัดยาที่ต้องกินหรือใช้เป็นประจำทุกวัน ไม่ให้ขาดยาตลอดเวลา รวมทั้งจัดทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมออกไปให้การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องถึงบ้าน  


Next detail…. :

สธ .กำชับหน่วยงานทั่วประเทศ เสี่ยงน้ำท่วมจากฝนตกหนักสัปดาห์หน้า 19 – 23 มิ.ย.นี้ พร้อมเตรียมแผนการจัดบริการผู้ป่วย การตรวจรักษานอกโรงพยาบาล และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

นพ.สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการรับมือกับภาวะฝนตกหนัก ในช่วงวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2560 ในบางพื้นที่ของภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตกตามประกาศ    กรมอุตุนิยมวิทยา ว่า ได้กำชับให้โรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ที่ตั้งอยู่ในที่ลุ่ม ริมแม่น้ำ และเส้นทางน้ำไหลผ่าน ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมแผนป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาล ทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ จัดเตรียมกระสอบทราย นอกจากนี้ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลทุกแห่ง สำรวจกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดในความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจัดยาที่ต้องกินหรือใช้เป็นประจำทุกวัน ไม่ให้ขาดยาตลอดเวลา รวมทั้งจัดทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมออกไปให้การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องถึงบ้าน  

Source : สธ.ส่งสัญญาณรับฝนตกหนัก19-23 มิ.ย.นี้

Be the first to comment on "สธ.ส่งสัญญาณรับฝนตกหนัก19-23 มิ.ย.นี้"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*