สถาบันการศึกษา ปูทางสร้าง Start-Up

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ สตาร์ทอัพในปัจจุบัน ยังมีสัดส่วนที่ล้มเหลวมากกว่าประสบความสำเร็จ สถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงเปิด 9 หลักสูตรสอนการเป็นสตาร์ทอัพในหลายกลุ่ม พร้อมทั้งสร้าง Co-Working Space หนึ่งในอีโคซิสเต็มที่สำคัญ


Read more… :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

สตาร์ทอัพในปัจจุบัน ยังมีสัดส่วนที่ล้มเหลวมากกว่าประสบความสำเร็จ สถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงเปิด 9 หลักสูตรสอนการเป็นสตาร์ทอัพในหลายกลุ่ม พร้อมทั้งสร้าง Co-Working Space หนึ่งในอีโคซิสเต็มที่สำคัญ

Source : สถาบันการศึกษา ปูทางสร้าง Start-Up

Be the first to comment on "สถาบันการศึกษา ปูทางสร้าง Start-Up"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*