สตาร์ทอัพ  Property Tech เนื้อหอม

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ วอยซ์ทีวี จะนำเสนอประเด็นดิจิทัล อิโคโนโมี  เอจ :ดิจิตัล เปลี่ยนไทย ในทุกชั่วโมงข่าวของสถานี ทั้งเวคอัพ นิวส์  ทูไนท์ไทยแลนด์ และวอยซ์นิวส์ 17.00 น. ซึ่งในช่วงนี้ เราจะนำเสนอความเคลื่อนไหวของกองทุนสตาร์ทอัพ  ที่ขณะนี้สนใจการลงทุนในเทคโนโลยีกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น เพราะเห็นโอกาสที่รายได้จะเติบโตกว่าเดิม เนื่องจากปัจจุบันกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกมีูลค่ากว่า 385 ล้านล้านบาท   สตาร์อัพไทยเริ่มต้นอย่างจริงจังเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีสตาร์ทอัพหรือผลิตภัณฑ์ใด   ที่สร้างมูลค่าธุรกิจได้ถึงระดับยูนิคอร์น หรือมีรายได้มากกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้   ทั้งที่ประเทศไทย  มีธุรกิจที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายด้าน  โดยเฉพาะธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งคาดว่าปีนี้  จะมีมูลค่ารวม 6 แสน 70,000 ล้านบาท  ในขณะที่สตาร์ทอัพด้าน พรอพเพอตี้ เทค กลับไม่ได้รับความนิยม  นี่จึงเป็นโอกาสที่นายเรืองโรจน์ พูนผล  ผู้ร่วมก่อตั้งกองทุน 500 ตุ๊กตุ๊ก เล็งเห็นและค้นหาสตาร์ทอัพด้านพรอพเพอตี้ เทค เพื่อร่วมลงทุน  รวมถึงพยายามสร้างทีมด้วยตัวเอง  แต่ที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จ  เพราะไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอยู่ในทีม  “บาเนีย” จึงเป็นสตาร์ทอัพพรอพเพอตี้เทครายแรก ที่เขาตัดสินใจลงทุน  เพราะมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและอสังหาริมทรัพย์ที่แข็งแกร่ง   มั่นใจว่า บาเนียจะเป็นสตาร์ทอัพยูนิคอร์นได้ในอนาคต  เบื้องต้นคาดว่าจะสร้างรายได้อย่างน้อย  500 ล้านเหรียญ   ปัจจุบัน มูลค่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก  สูงถึง  11 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 385 ล้านล้านบาท    โดยสตาร์ทอัพกลุ่มพรอพเพอตี้ เทค  จะมีส่วนแบ่งรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   ที่ร้อยละ 22 คิดเป็นมูลค่า 2 ล้าน 4 แสนล้านเหรียญสหรัฐ  หรือ 84 ล้านล้านบาท   ซึ่งเท่ากับมูลค่าธุรกิจของกูเกิลและเฟซบุ๊กรวมกัน 2 เท่า    นายเรืองโรจน์ มองว่า  สตาร์ทอัพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลายเป็นเมืองใหม่ของสตาร์ทอัพระดับโลก  เพราะมีสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นหลายบริษัท  ทั้ง โกเจค แอพลิเคชั่นเรียกมอเตอร์ไซต์รับจ้างของอินโดนีเซีย  มีรายได้ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ และแกร็บ แท็กซี่ ของมาเลเซีย  ยังเหลือ ไทย ลาว เมียนมา และกัมพูชา ที่ยังไม่มีสตาร์ทอัพยูนิคอร์น   


Read Continue…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ วอยซ์ทีวี จะนำเสนอประเด็นดิจิทัล อิโคโนโมี  เอจ :ดิจิตัล เปลี่ยนไทย ในทุกชั่วโมงข่าวของสถานี ทั้งเวคอัพ นิวส์  ทูไนท์ไทยแลนด์ และวอยซ์นิวส์ 17.00 น. ซึ่งในช่วงนี้ เราจะนำเสนอความเคลื่อนไหวของกองทุนสตาร์ทอัพ  ที่ขณะนี้สนใจการลงทุนในเทคโนโลยีกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น เพราะเห็นโอกาสที่รายได้จะเติบโตกว่าเดิม เนื่องจากปัจจุบันกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกมีูลค่ากว่า 385 ล้านล้านบาท  

สตาร์อัพไทยเริ่มต้นอย่างจริงจังเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีสตาร์ทอัพหรือผลิตภัณฑ์ใด   ที่สร้างมูลค่าธุรกิจได้ถึงระดับยูนิคอร์น หรือมีรายได้มากกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้   ทั้งที่ประเทศไทย  มีธุรกิจที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายด้าน  โดยเฉพาะธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งคาดว่าปีนี้  จะมีมูลค่ารวม 6 แสน 70,000 ล้านบาท  ในขณะที่สตาร์ทอัพด้าน พรอพเพอตี้ เทค กลับไม่ได้รับความนิยม  นี่จึงเป็นโอกาสที่นายเรืองโรจน์ พูนผล  ผู้ร่วมก่อตั้งกองทุน 500 ตุ๊กตุ๊ก เล็งเห็นและค้นหาสตาร์ทอัพด้านพรอพเพอตี้ เทค เพื่อร่วมลงทุน  รวมถึงพยายามสร้างทีมด้วยตัวเอง  แต่ที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จ  เพราะไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอยู่ในทีม 

“บาเนีย” จึงเป็นสตาร์ทอัพพรอพเพอตี้เทครายแรก ที่เขาตัดสินใจลงทุน  เพราะมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและอสังหาริมทรัพย์ที่แข็งแกร่ง   มั่นใจว่า บาเนียจะเป็นสตาร์ทอัพยูนิคอร์นได้ในอนาคต  เบื้องต้นคาดว่าจะสร้างรายได้อย่างน้อย  500 ล้านเหรียญ  

ปัจจุบัน มูลค่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก  สูงถึง  11 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 385 ล้านล้านบาท    โดยสตาร์ทอัพกลุ่มพรอพเพอตี้ เทค  จะมีส่วนแบ่งรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   ที่ร้อยละ 22 คิดเป็นมูลค่า 2 ล้าน 4 แสนล้านเหรียญสหรัฐ  หรือ 84 ล้านล้านบาท   ซึ่งเท่ากับมูลค่าธุรกิจของกูเกิลและเฟซบุ๊กรวมกัน 2 เท่า   

นายเรืองโรจน์ มองว่า  สตาร์ทอัพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลายเป็นเมืองใหม่ของสตาร์ทอัพระดับโลก  เพราะมีสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นหลายบริษัท  ทั้ง โกเจค แอพลิเคชั่นเรียกมอเตอร์ไซต์รับจ้างของอินโดนีเซีย  มีรายได้ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ และแกร็บ แท็กซี่ ของมาเลเซีย  ยังเหลือ ไทย ลาว เมียนมา และกัมพูชา ที่ยังไม่มีสตาร์ทอัพยูนิคอร์น 

 

Source : สตาร์ทอัพ  Property Tech เนื้อหอม

Be the first to comment on "สตาร์ทอัพ  Property Tech เนื้อหอม"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*