สคบ. รอข้อมูล MTEC-กรมวิทย์ก่อนฟ้องโคเรียคิง

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.รอการยืนยันผลการตรวจสอบคุณสมบัติกระทะจาก 2 หน่วยงานสำคัญ ก่อนออกหนังสือแจ้งดำเนินคดีกับบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายในเร็วๆ นี้ นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยว่า หลังจากมีคำสั่งระงับการโฆษณากระทะโคเรียคิงเมื่อวานนี้เนื่องจากโฆษณาสินค้าดังกล่าวใช้ข้อความไม่เป็นธรรมและมีผลต่อจิตวิทยาผู้บริโภคมีความผิดตามมาตรา 22 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณา ขณะเดียวกันสคบ.ยังต้องรอผลการพิสูจน์คุณสมบัติกระทะดังกล่าว จากอีก 2 หน่วยงาน ได้แก่ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ หรือ MTEC และกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยืนยันคุณสมบัติของกระทะดังกล่าวใน5 ประเด็น ว่าเป็นไปตามที่บริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายโฆษณากล่าวอ้างหรือไม่  ประกอบด้วย  1.วัสดุเคลือบ 8 ชั้นจริงหรือไม่  2. เป็นไทเทเนียมเบสสามารถยับยั้งแบตทีเรียจริงหรือไม่  3. กระทะสามารถทนความร้อน 400 องศาเซลเซียลและด้านจับทนความร้อน 280 องศาเซลเซียล จริงหรือไม่  4


Next detail…. :

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.รอการยืนยันผลการตรวจสอบคุณสมบัติกระทะจาก 2 หน่วยงานสำคัญ ก่อนออกหนังสือแจ้งดำเนินคดีกับบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายในเร็วๆ นี้

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยว่า หลังจากมีคำสั่งระงับการโฆษณากระทะโคเรียคิงเมื่อวานนี้เนื่องจากโฆษณาสินค้าดังกล่าวใช้ข้อความไม่เป็นธรรมและมีผลต่อจิตวิทยาผู้บริโภคมีความผิดตามมาตรา 22 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณา

ขณะเดียวกันสคบ.ยังต้องรอผลการพิสูจน์คุณสมบัติกระทะดังกล่าว จากอีก 2 หน่วยงาน ได้แก่ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ หรือ MTEC และกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยืนยันคุณสมบัติของกระทะดังกล่าวใน5 ประเด็น ว่าเป็นไปตามที่บริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายโฆษณากล่าวอ้างหรือไม่  ประกอบด้วย 
1.วัสดุเคลือบ 8 ชั้นจริงหรือไม่ 
2. เป็นไทเทเนียมเบสสามารถยับยั้งแบตทีเรียจริงหรือไม่ 
3. กระทะสามารถทนความร้อน 400 องศาเซลเซียลและด้านจับทนความร้อน 280 องศาเซลเซียล จริงหรือไม่ 
4. ทอดแล้วไม่ติดกระทะ300% จริงหรือไม่ 
5. การใช้สารเทฟรอน

แต่เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ได้ข้อพิสูจน์จาก 2 หน่วยงานดังกล่าวจึงยังไม่สามารถเอาผิดหรือดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัท วิซาร์ด โซลูชั่นเจ้าของผลิตภัณฑ์กระทะโคเรียคิงประเทศไทยได้ และคาดว่า จะทราบผลเร็วๆ นี้ ซึ่งหากพบว่าคุณสมบัติกระทะไม่ตรงกับโฆษณากล่าวอ้าง ก็จะดำเนินคดีทั้งฐานโทษทางปกครองและโทษทางอาญาฐานโฆษณาเกินจริง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอย่างไรก็ตาม บริษัทผู้ถูกดำเนินคดีมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับคำสั่งจากสคบ.

ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.กล่าวว่า การสั่งระงับเผยแพร่โฆษณาเกินจริงของกระทะโคเรียนั้น ขณะนี้ สำนักงานกสทช. อยู่ระหว่างรอรับหนังสือแจ้งจาก สคบ. อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับมติให้ระงับการโฆษณาที่ใช้ข้อความเกินจริง ซึ่งเมื่อรับหนังสือแจ้งตามขั้นตอนแล้วสำนักงานฯ จะส่งหนังสือแจ้งไปถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ทุกช่องเพื่อให้ระงับการเผยแพร่โฆษณาไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อให้ สคบ. ได้สอบสวนเรื่องราวตามที่มีผู้บริโภคร้องเรียน

Source : สคบ. รอข้อมูล MTEC-กรมวิทย์ก่อนฟ้องโคเรียคิง

Be the first to comment on "สคบ. รอข้อมูล MTEC-กรมวิทย์ก่อนฟ้องโคเรียคิง"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*