ศูนย์ข้อมูล NTT ได้รับรอง PCI-DSS เป็นศูนย์แรกในประเทศไทย

NTT Communications ประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐาน PCI-DSS 3.2 สำหรับศูนย์ข้อมูล Bangkok 2 Data Center (Nexcenter) ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา นับเป็นศูนย์ข้อมูลแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานนี้ ศูนย์ข้อมูล Nexcenter เป็นศูนย์ข้อมูลขนาด 10,000 ตารางเมตร ความจุ 1,500 ตู้ ระบบไฟฟ้า dual-path พร้อมไฟสำรอง 100% และระบบปรับอากาศสำรอง N+1 มาตรฐาน PCI-DSS มีเงื่อนไข 12 ประการ โดย Nexcenter ผ่านการรับรอง 2 รายการ คือ การจำกัดการเข้าถึงทางกายภาพของแหล่งเก็บข้อมูลของผู้ถือบัตร (restrict physical access to cardholder data), และการจัดทำและปรับปรุงนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศสำหรับใช้งานกับพนักงานทุกคน (maintain a policy that addresses information security for all personnel) เมื่อปี 2014 Omise เป็น payment gateway ที่ได้รับการรับรอง PCI-DSS 3.0 เป็นรายแรกในไทย ก็อาศัยบริการ AWS PCI เพื่อรับรองโมดูลระดับกายภาพ การที่มีศูนย์ข้อมูลในประเทศได้รับการรับรองก็น่าจะช่วยให้บริการอื่นๆ ได้รับการรับรองมากขึ้นในอนาคต ที่มา – จดหมายข่าว NTT Topics:  NTT PCI-DSS Security


Next detail…. :

NTT Communications ประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐาน PCI-DSS 3.2 สำหรับศูนย์ข้อมูล Bangkok 2 Data Center (Nexcenter) ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา นับเป็นศูนย์ข้อมูลแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานนี้

ศูนย์ข้อมูล Nexcenter เป็นศูนย์ข้อมูลขนาด 10,000 ตารางเมตร ความจุ 1,500 ตู้ ระบบไฟฟ้า dual-path พร้อมไฟสำรอง 100% และระบบปรับอากาศสำรอง N+1

มาตรฐาน PCI-DSS มีเงื่อนไข 12 ประการ โดย Nexcenter ผ่านการรับรอง 2 รายการ คือ การจำกัดการเข้าถึงทางกายภาพของแหล่งเก็บข้อมูลของผู้ถือบัตร (restrict physical access to cardholder data), และการจัดทำและปรับปรุงนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศสำหรับใช้งานกับพนักงานทุกคน (maintain a policy that addresses information security for all personnel)

เมื่อปี 2014 Omise เป็น payment gateway ที่ได้รับการรับรอง PCI-DSS 3.0 เป็นรายแรกในไทยก็อาศัยบริการ AWS PCI เพื่อรับรองโมดูลระดับกายภาพ การที่มีศูนย์ข้อมูลในประเทศได้รับการรับรองก็น่าจะช่วยให้บริการอื่นๆ ได้รับการรับรองมากขึ้นในอนาคต

ที่มา – จดหมายข่าว NTT

alt=

Topics: 

Source : ศูนย์ข้อมูล NTT ได้รับรอง PCI-DSS เป็นศูนย์แรกในประเทศไทย

Be the first to comment on "ศูนย์ข้อมูล NTT ได้รับรอง PCI-DSS เป็นศูนย์แรกในประเทศไทย"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*