‘วิษณุ’ สั่ง ‘สธ.-ก.พ.’ ตั้งคกก.กำหนดเป้าหมายอัตราบุคลากร

รองนายกรัฐมนตรี เผยรัฐบาลได้ทางออกบรรจุพยาบาลวิชาชีพแล้ว หลังตั้งคณะกรรมการร่วมวางแผนกำลังคนแก้ปัญหาระยะยาว  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุรัฐบาลได้แนวทางชัดเจนกรณีการแก้ไขปัญหาการบรรจุข้าราชการพยาบาลแล้ว และแจ้งให้ที่ประชุม ครม. รับทราบ ซึ่งเป็นแนวทางที่นายกรัฐมนตรีต้องการ โดยนำอัตราที่ว่าง 2,200 อัตรามาใช้ในปี 2560 จากคำขอทั้งหมดกว่า 10,992 อัตรา โดยจะทยอยบรรจุใน 3 ปี โดยปี 60 จะบรรจุทั้งสิ้นกว่า 5,000 อัตรา แต่ปี 61 และ 62 จะต้องนำอัตราข้าราชการเกษียณในแต่ละปี ที่มีประมาณ 800-900 คน มารวมด้วยกับอัตรากำลังที่เกลี่ยไว้ ทั้งนี้ ไม่ใช่นำอัตราเกษียณมาทั้งหมด แต่ต้องมีอัตราว่างเหลืออีกร้อยละ 5 สำหรับนักเรียนทุน ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว ได้ให้กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ กพ. ตั้งคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและกำลังพล เพื่อพิจารณากำลังพลในระยะยาว โดยแยกออกจากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือ คปร.


Next detail…. :

รองนายกรัฐมนตรี เผยรัฐบาลได้ทางออกบรรจุพยาบาลวิชาชีพแล้ว หลังตั้งคณะกรรมการร่วมวางแผนกำลังคนแก้ปัญหาระยะยาว 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุรัฐบาลได้แนวทางชัดเจนกรณีการแก้ไขปัญหาการบรรจุข้าราชการพยาบาลแล้ว และแจ้งให้ที่ประชุม ครม. รับทราบ ซึ่งเป็นแนวทางที่นายกรัฐมนตรีต้องการ โดยนำอัตราที่ว่าง 2,200 อัตรามาใช้ในปี 2560 จากคำขอทั้งหมดกว่า 10,992 อัตรา โดยจะทยอยบรรจุใน 3 ปี โดยปี 60 จะบรรจุทั้งสิ้นกว่า 5,000 อัตรา แต่ปี 61 และ 62 จะต้องนำอัตราข้าราชการเกษียณในแต่ละปี ที่มีประมาณ 800-900 คน มารวมด้วยกับอัตรากำลังที่เกลี่ยไว้ ทั้งนี้ ไม่ใช่นำอัตราเกษียณมาทั้งหมด แต่ต้องมีอัตราว่างเหลืออีกร้อยละ 5 สำหรับนักเรียนทุน

ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว ได้ให้กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ กพ. ตั้งคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและกำลังพล เพื่อพิจารณากำลังพลในระยะยาว โดยแยกออกจากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือ คปร. ที่ดูอัตราข้าราชการภาครัฐทั้งหมด นอกจากนี้ยังให้กระทรวงสาธารณสุขทำแผนอัตรากำลังคน เพื่อศึกษาว่าจะดำเนินการต่อไปได้อย่างไร โดยอาจจะกำหนดจำนวนปีของพนักงานข้าราชการ เพื่อปรับไปเป็นข้าราชการต่อไป รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้วย ขณะเดียวกันจะต้องหารือร่วมกับโรงพยาบาลเอกชนในการสนับสนุนทุนการศึกษาของพยาบาล เพื่อวางแผนกำลังคนล่วงหน้า ไม่ให้มีการดึงบุคลากรของภาครัฐออกไป

สำหรับ ครม. เอง ได้เห็นชอบเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่หลังจากนี้ต้องประชุม คปร.และนำกลับเข้ามาพิจารณาใน ครม. ต่อไป ซึ่งคาดว่าน่าจะภายในเดือนพฤษภาคม นี้

Source : ‘วิษณุ’ สั่ง ‘สธ.-ก.พ.’ ตั้งคกก.กำหนดเป้าหมายอัตราบุคลากร

Be the first to comment on "‘วิษณุ’ สั่ง ‘สธ.-ก.พ.’ ตั้งคกก.กำหนดเป้าหมายอัตราบุคลากร"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*