วิศวกรรมสถานขอรัฐเปิดโอกาสถ่ายทอดเทคโนโลยีจากจีน 

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ นายกสมาคมวิศวกรฯ ขอรัฐบาลเปิดโอกาสให้วิศวกรไทย มีส่วนร่วมในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนในทุกกระบวนการ เพื่อให้เกิดการโอนถ่ายเทคโนโลยี และสามารถสร้างรถไฟความเร็วสูงเองได้ในอนาคต   นายธเนศ วีระศิริ นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ วสท. ยืนยัน ไม่ขัดขวางการใช้มาตรา 44 ขับเคลื่อนโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา แต่รัฐบาล ควรเปิดโอกาสให้วิศวกรไทย เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวทุกกระบวนการ เพื่อให้เกิดการโอนถ่ายเทคโนโลยี  ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับไทยในอนาคตที่จะสามารถสร้างรถไฟความเร็วสูงเองได้ และมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงเหมือนกับการโอนถ่ายเทคโนโลยีในการสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ครั้งแรกในไทย นายธเนศ  ยังแสดงความกังวลการยกเว้นมาตรา 45 , 47 และ 49 ของ พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ


Next detail…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

นายกสมาคมวิศวกรฯ ขอรัฐบาลเปิดโอกาสให้วิศวกรไทย มีส่วนร่วมในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนในทุกกระบวนการ เพื่อให้เกิดการโอนถ่ายเทคโนโลยี และสามารถสร้างรถไฟความเร็วสูงเองได้ในอนาคต  

นายธเนศ วีระศิริ นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ วสท. ยืนยัน ไม่ขัดขวางการใช้มาตรา 44 ขับเคลื่อนโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา แต่รัฐบาล ควรเปิดโอกาสให้วิศวกรไทย เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวทุกกระบวนการ เพื่อให้เกิดการโอนถ่ายเทคโนโลยี  ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับไทยในอนาคตที่จะสามารถสร้างรถไฟความเร็วสูงเองได้ และมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงเหมือนกับการโอนถ่ายเทคโนโลยีในการสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ครั้งแรกในไทย

นายธเนศ  ยังแสดงความกังวลการยกเว้นมาตรา 45 , 47 และ 49 ของ พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 เป็นการใช้กฎหมายมาตราพิเศษเพื่อยกเว้นให้วิศวกรจีน จะสร้างความเหลื่อมล้ำในการทำงานของวิศวกรต่างชาติ ซึ่งขัดกับ พ.ร.บ.วิศวกร ที่ระบุว่า ใครก็ตามที่มาประกอบวิชาชีพวิศวกรในประเทศไทย จะต้องเป็นวิศวกรที่ถือใบอนุญาตของสภาวิศวกร
 
ส่วนเรื่องที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงว่าให้วิศวกรจีนผ่านการอบรมและทดสอบตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์นั้น นายธเนศ ระบุว่า จะพิจารณาจากอะไร และใครเป็นผู้พิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบสภาวิศวกร  

ด้านนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ หรือ ศาลปกครอง วินิจฉัยการใช้มาตรา 44 เร่งรัดโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน อาจเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 โดยเฉพาะ มาตรา 52 เปิดช่องให้นิติบุคคล วิศวกรและสถาปนิกของจีน ได้รับการยกเว้น ไม่อยู่ภายใต้การบังคับของ พ.ร.บ.วิศวกร และ พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ.2543 หากเกิดความเสียหายในอนาคต จะไม่สามารถเอาผิดหรือขึ้นต่อศาลไทยได้  

ขณะที่ นายสุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ มองว่า ปัญหาหลักคือการอนุมัติให้เริ่มต้นก่อสร้างโดยที่ยังไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมด เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ ทั้งเชิงเศรษฐกิจและการเงิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการออกแบบรายละเอียดต่างๆ  
รวมทั้งมีปัญหาที่ยังไม่ได้ข้อสรุป คือการทับซ้อนของเส้นทางรถไฟไทย-จีน กับเส้นทางรถไฟไทย-ญี่ปุ่น ที่ไม่ชัดเจนว่าจะใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันหรือไม่นั่นหมายความว่าไทยจะมีรถไฟความเร็วสูงอย่างน้อย 2 ระบบ และจะมีต้นทุนดำเนินงานสูง

Source : วิศวกรรมสถานขอรัฐเปิดโอกาสถ่ายทอดเทคโนโลยีจากจีน 

Be the first to comment on "วิศวกรรมสถานขอรัฐเปิดโอกาสถ่ายทอดเทคโนโลยีจากจีน "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*