วิศวกรนาซา คิดค้น ‘แตรรถ’ เป็นมิตรเพื่อร่วมทาง

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ อดีตวิศวกรจากนาซา คิดค้นแตรรถรูปแบบใหม่ ที่เป็นมิตรต่อเพื่อนร่วมทางมากขึ้น โดยมีระดับเสียงที่แตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้บีบแตรสามารถสื่อสารสิ่งที่ต้องการเตือนได้อย่างเฉพาะเจาะจง  


Next detail…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

อดีตวิศวกรจากนาซา คิดค้นแตรรถรูปแบบใหม่ ที่เป็นมิตรต่อเพื่อนร่วมทางมากขึ้น โดยมีระดับเสียงที่แตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้บีบแตรสามารถสื่อสารสิ่งที่ต้องการเตือนได้อย่างเฉพาะเจาะจง

 

Source : วิศวกรนาซา คิดค้น ‘แตรรถ’ เป็นมิตรเพื่อร่วมทาง

Be the first to comment on "วิศวกรนาซา คิดค้น ‘แตรรถ’ เป็นมิตรเพื่อร่วมทาง"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*