วอนชาวนาลดพื้นที่ปลูกนาปรังรอบ 2

รมว.เกษตรและสหกรณ์ วอนเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลดพื้นที่ทำนาปรังรอบ 2 ขอให้รอปลูกนาปีพร้อมกันช่วงฤดูฝน พ.ค.นี้   พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือเกษตรกร ลดพื้นที่การทำนาปรังรอบ 2 โดยให้รอไปทำนาปีพร้อมกันทั้งระบบในช่วงต้นฤดูฝน เดือนพฤษภาคมนี้ หลังพบว่า พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ขณะนี้มีการทำนาปรังถึง 5.35 ล้านไร่ มากกว่าแผนที่วางไว้ 2.68 ล้านไร่ และมีการทำนาปรังรอบ 2 ไปแล้วกว่า 130,000 ไร่ ทำให้มีการดึงน้ำจากภาคการใช้น้ำอื่นๆ ไปใช้ทำการเพาะปลูกมากขึ้น     


Read more… :

รมว.เกษตรและสหกรณ์ วอนเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลดพื้นที่ทำนาปรังรอบ 2 ขอให้รอปลูกนาปีพร้อมกันช่วงฤดูฝน พ.ค.นี้  

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือเกษตรกร ลดพื้นที่การทำนาปรังรอบ 2 โดยให้รอไปทำนาปีพร้อมกันทั้งระบบในช่วงต้นฤดูฝน เดือนพฤษภาคมนี้ หลังพบว่า พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ขณะนี้มีการทำนาปรังถึง 5.35 ล้านไร่ มากกว่าแผนที่วางไว้ 2.68 ล้านไร่ และมีการทำนาปรังรอบ 2 ไปแล้วกว่า 130,000 ไร่ ทำให้มีการดึงน้ำจากภาคการใช้น้ำอื่นๆ ไปใช้ทำการเพาะปลูกมากขึ้น 

 

 

Source : วอนชาวนาลดพื้นที่ปลูกนาปรังรอบ 2

Be the first to comment on "วอนชาวนาลดพื้นที่ปลูกนาปรังรอบ 2"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Get AutoBlogged