ลุ้น ดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่เฉียดโลกวันนี้

นาซาเผย ดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ 'เดอะ ร็อค' จะโคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบ 400 ปีวันนี้ แต่ไม่มีโอกาสพุ่งชนโลก โดยคนทั่วไปสามารถมองเห็นดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ได้โดยอาศัยกล้องเทเลสโคปขนาดเล็ก องค์การนาซาเปิดเผยว่า ในเวลา 13.24 น.ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักร ตรงกับเวลา 19.24 น.ตามเวลาในประเทศไทย ดาวเคราะห์น้อย 2014 JO25 หรือ 'เดอะ ร็อค' ซึ่งเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่จะโคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบ 400 ปี  โดย 'เดอะ ร็อค' เป็นดาวเคราะห์น้อยที่ถูกค้นพบเมื่อ 3 ปีที่แล้ว มีความยาวระหว่าง 650-1,400 เมตร ซึ่งแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะมีข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบบนพื้นผิวของ 'เดอะ ร็อค' น้อยมาก แต่องค์การนาซาเชื่อว่า พื้นผิวของ 'เดอะ ร็อค' สะท้อนแสงมากกว่าพื้นผิวของดวงจันทร์ถึง 2 เท่า  'เดอะ ร็อค' โคจรด้วยความเร็วประมาณ 117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจะเฉียดเข้าใกล้โลกที่ระยะประมาณ 1,770,000 กิโลเมตร หรือประมาณ 4.6 เท่าของระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์ โดยองค์การนาซาระบุว่า 'เดอะ ร็อค' จะไม่โคจรเข้าใกล้โลกเช่นนี้อีกอย่างน้อย 500 ปี องค์การนาซายังระบุอีกว่า นักดาราศาสตร์หรือผู้ที่ชื่นชอบการดูดาวสามารถมองเห็น 'เดอะ ร็อค' ได้ด้วยกล้องเทเลสโคปขนาดเล็กทั่วไป โดย 'เดอะ ร็อค' จะปรากฏบนท้องฟ้าเป็นเวลา 1-2 คืน ก่อนที่มันจะเคลื่อนห่างออกจากโลก แม้ว่าการโคจรเข้าใกล้โลกของ 'เดอะ ร็อค' ในครั้งนี้จะไม่มีโอกาสเฉี่ยวชนหรือปะทะโลก แต่องค์การนาซาได้อธิบายว่า หากดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ชนโลก จะส่งผลกระทบในวงกว้างระดับทวีป แต่จะไม่รุนแรงขนาดทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดสูญพันธ์ุ ในแต่ละสัปดาห์ จะมีดาวเคราะห์น้อยและขยะอวกาศที่โคจรเข้าใกล้โลกหลายต่อหลายครั้ง แต่ดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ไม่ได้เข้าใกล้โลกถึง 13 ปีแล้ว โดยเมื่อปี 2004 ดาวเคราะห์น้อยทูทาทิส ซึ่งมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ได้โคจรเข้าใกล้โลกที่ระยะ 1,500,000 กิโลเมตร หรือประมาณ 4 เท่าของระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์ องค์การนาซาคาดการณ์ว่า ครั้งต่อไปที่ดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่จะโคจรเข้าใกล้โลก คือ ในปี 2027 โดยดาวเคราะห์น้อย 1999 AN10 ซึ่งมีความยาวประมาณ 800 เมตรจะโคจรเข้าใกล้โลกในระยะทาง 380,000 กิโลเมตร ซึ่งเท่ากับระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์


Read more… :

นาซาเผย ดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ 'เดอะ ร็อค' จะโคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบ 400 ปีวันนี้ แต่ไม่มีโอกาสพุ่งชนโลก โดยคนทั่วไปสามารถมองเห็นดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ได้โดยอาศัยกล้องเทเลสโคปขนาดเล็ก

องค์การนาซาเปิดเผยว่า ในเวลา 13.24 น.ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักร ตรงกับเวลา 19.24 น.ตามเวลาในประเทศไทย ดาวเคราะห์น้อย 2014 JO25 หรือ 'เดอะ ร็อค' ซึ่งเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่จะโคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบ 400 ปี 

โดย 'เดอะ ร็อค' เป็นดาวเคราะห์น้อยที่ถูกค้นพบเมื่อ 3 ปีที่แล้ว มีความยาวระหว่าง 650-1,400 เมตร ซึ่งแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะมีข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบบนพื้นผิวของ 'เดอะ ร็อค' น้อยมาก แต่องค์การนาซาเชื่อว่า พื้นผิวของ 'เดอะ ร็อค' สะท้อนแสงมากกว่าพื้นผิวของดวงจันทร์ถึง 2 เท่า 

'เดอะ ร็อค' โคจรด้วยความเร็วประมาณ 117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจะเฉียดเข้าใกล้โลกที่ระยะประมาณ 1,770,000 กิโลเมตร หรือประมาณ 4.6 เท่าของระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์ โดยองค์การนาซาระบุว่า 'เดอะ ร็อค' จะไม่โคจรเข้าใกล้โลกเช่นนี้อีกอย่างน้อย 500 ปี

องค์การนาซายังระบุอีกว่า นักดาราศาสตร์หรือผู้ที่ชื่นชอบการดูดาวสามารถมองเห็น 'เดอะ ร็อค' ได้ด้วยกล้องเทเลสโคปขนาดเล็กทั่วไป โดย 'เดอะ ร็อค' จะปรากฏบนท้องฟ้าเป็นเวลา 1-2 คืน ก่อนที่มันจะเคลื่อนห่างออกจากโลก

แม้ว่าการโคจรเข้าใกล้โลกของ 'เดอะ ร็อค' ในครั้งนี้จะไม่มีโอกาสเฉี่ยวชนหรือปะทะโลก แต่องค์การนาซาได้อธิบายว่า หากดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ชนโลก จะส่งผลกระทบในวงกว้างระดับทวีป แต่จะไม่รุนแรงขนาดทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดสูญพันธ์ุ

ในแต่ละสัปดาห์ จะมีดาวเคราะห์น้อยและขยะอวกาศที่โคจรเข้าใกล้โลกหลายต่อหลายครั้ง แต่ดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ไม่ได้เข้าใกล้โลกถึง 13 ปีแล้ว โดยเมื่อปี 2004 ดาวเคราะห์น้อยทูทาทิส ซึ่งมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ได้โคจรเข้าใกล้โลกที่ระยะ 1,500,000 กิโลเมตร หรือประมาณ 4 เท่าของระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์

องค์การนาซาคาดการณ์ว่า ครั้งต่อไปที่ดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่จะโคจรเข้าใกล้โลก คือ ในปี 2027 โดยดาวเคราะห์น้อย 1999 AN10 ซึ่งมีความยาวประมาณ 800 เมตรจะโคจรเข้าใกล้โลกในระยะทาง 380,000 กิโลเมตร ซึ่งเท่ากับระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์

Source : ลุ้น ดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่เฉียดโลกวันนี้

Be the first to comment on "ลุ้น ดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่เฉียดโลกวันนี้"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*