ลุยเฟสแรกไฮสปีด 3.5 กิโลเมตร ต.ค.นี้

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ โครงการรถไฟความเร็วสูง ความร่วมมือไทย-จีน ได้ฤกษ์ก่อสร้างแล้ว โดยจะดำเนินการตอนแรก เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา และเฟสแรกที่จะลงเสาเข็มก่อสร้างก่อนในเดือนตุลาคมนี้ คือช่วงสถานีกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร เบื้องต้น คิดค่าโดยสารตลอดเส้นทาง 535 บาท มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 11 กรกฎาคม ไฟเขียวโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน  ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 253 กิโลเมตร วงเงินลงทุนกว่า 179,412 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่ารื้อย้าย 13,069 ล้านบาท ค่าก่อสร้างงานโยธา 122,593 ล้านบาท งานระบบไฟฟ้า 34,078 ล้านบาท จัดหาตู้รถไฟ 4,480 ล้านบาท และค่าจ้างที่ปรึกษา 5,190 ล้านบาท  ซึ่งรัฐบาลไทย เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยให้กระทรวงการคลัง จัดหาแหล่งเงินกู้ในประเทศ ภายใต้โครงการนี้ แบ่งงานก่อสร้าง เป็น 4 เฟส  เฟสแรก อยู่ที่สถานีกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร วงเงิน 425 ล้านบาท โดยให้กรมทางหลวง เป็นผู้ก่อสร้าง เพราะเป็นงานถมคันดิน จะดำเนินการภายในเดือนตุลาคมนี้ หลังจากลงนามสัญญาการออกแบบก่อสร้าง ในการประชุมไทย-จีน ครั้งที่ 20 วันที่ 15-17 สิงหาคม และลงนามสัญญาควบคุมงานโยธาในเดือนกันยายนนี้  เฟสที่ 2 ปากช่อง – คลองขนานจิตร ระยะทาง 11 กิโลเมตร เฟสที่ 3 แก่งคอย-นครราชสีมา ระยะทาง 119.5 กิโลเมตร และเฟสที่ 4 แก่งคอย-กรุงเทพฯ ระยะทาง 119 กิโลเมตร ซึ่งในเฟสแรก ที่ต้องเร่งก่อสร้างโดยไม่เปิดประมูล เพราะรัฐบาลต้องการผลักดันโครงการให้เกิดขึ้นเร็ว แต่ยืนยัน เฟสที่ 2-4 จะต้องเปิดประมูล   ส่วนแผนการลงทุนก่อสร้างโครงการตลอดระยะเวลา 4 ปี  จะแบ่งงบประมาณเป็น 5 ปี เริ่มปีแรก 2560 จำนวน 2,648 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 43,097 ล้านบาท ปี 2562  62,216 ล้านบาท ปี 2563 59,702 ล้านบาท และปี 2564 อีก 12,017 ล้านบาท  รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา จะมี 6 สถานี ได้แก่ บางซื่อ ดอนเมือง อยุธยา สระบุรี ปากช่อง และโคราช  โดยมีศูนย์ซ่อมบำรุงและควบคุมการเดินรถอยู่ที่สถานีเชียงรากน้อย   ระบบรถไฟฟ้า จะมี 6 ขบวน ขบวนละ 600 ที่นั่ง  วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 17 นาที  รถจะออกทุก 90 นาที   มีอัตราค่าโดยสาร ตลอดสาย 535 บาท คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี 2564 มีผู้โดยสาร 5,310 คนต่อเที่ยวต่อวัน และจะเพิ่มเป็น 26,830 คนต่อเที่ยวต่อวัน ภายในปี 2594 จะสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 11.68 หากมีการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบสถานี และระบบฟีดเดอร์ ซึ่งในแผนพัฒนาเมืองและพื้นที่รอบสถานีขนส่ง มี 3 แห่ง คือ สถานีสระบุรี 90 ไร่ ปากช่อง 541 ไร่ และนครราชสีมา 272 ไร่  ผลการศึกษาของการรถไฟฯ คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ประมาณร้อยละ 8    เส้นทางรถไฟดังกล่าว จะเชื่อมต่อภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเส้นทาง One Belt One Road ของจีน ที่จะช่วยให้ไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค และเชื่อมโยงโครงการระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ของไทย  


Next detail…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

โครงการรถไฟความเร็วสูง ความร่วมมือไทย-จีน ได้ฤกษ์ก่อสร้างแล้ว โดยจะดำเนินการตอนแรก เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา และเฟสแรกที่จะลงเสาเข็มก่อสร้างก่อนในเดือนตุลาคมนี้ คือช่วงสถานีกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร เบื้องต้น คิดค่าโดยสารตลอดเส้นทาง 535 บาท

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 11 กรกฎาคม ไฟเขียวโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน  ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 253 กิโลเมตร วงเงินลงทุนกว่า 179,412 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่ารื้อย้าย 13,069 ล้านบาท ค่าก่อสร้างงานโยธา 122,593 ล้านบาท งานระบบไฟฟ้า 34,078 ล้านบาท จัดหาตู้รถไฟ 4,480 ล้านบาท และค่าจ้างที่ปรึกษา 5,190 ล้านบาท  ซึ่งรัฐบาลไทย เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยให้กระทรวงการคลัง จัดหาแหล่งเงินกู้ในประเทศ ภายใต้โครงการนี้ แบ่งงานก่อสร้าง เป็น 4 เฟส 

เฟสแรก อยู่ที่สถานีกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร วงเงิน 425 ล้านบาท โดยให้กรมทางหลวง เป็นผู้ก่อสร้าง เพราะเป็นงานถมคันดิน จะดำเนินการภายในเดือนตุลาคมนี้ หลังจากลงนามสัญญาการออกแบบก่อสร้าง ในการประชุมไทย-จีน ครั้งที่ 20 วันที่ 15-17 สิงหาคม และลงนามสัญญาควบคุมงานโยธาในเดือนกันยายนนี้ 

เฟสที่ 2 ปากช่อง – คลองขนานจิตร ระยะทาง 11 กิโลเมตร เฟสที่ 3 แก่งคอย-นครราชสีมา ระยะทาง 119.5 กิโลเมตร และเฟสที่ 4 แก่งคอย-กรุงเทพฯ ระยะทาง 119 กิโลเมตร ซึ่งในเฟสแรก ที่ต้องเร่งก่อสร้างโดยไม่เปิดประมูล เพราะรัฐบาลต้องการผลักดันโครงการให้เกิดขึ้นเร็ว แต่ยืนยัน เฟสที่ 2-4 จะต้องเปิดประมูล  

ส่วนแผนการลงทุนก่อสร้างโครงการตลอดระยะเวลา 4 ปี  จะแบ่งงบประมาณเป็น 5 ปี เริ่มปีแรก 2560 จำนวน 2,648 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 43,097 ล้านบาท ปี 2562  62,216 ล้านบาท ปี 2563 59,702 ล้านบาท และปี 2564 อีก 12,017 ล้านบาท 

รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา จะมี 6 สถานี ได้แก่ บางซื่อ ดอนเมือง อยุธยา สระบุรี ปากช่อง และโคราช  โดยมีศูนย์ซ่อมบำรุงและควบคุมการเดินรถอยู่ที่สถานีเชียงรากน้อย  
ระบบรถไฟฟ้า จะมี 6 ขบวน ขบวนละ 600 ที่นั่ง  วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 17 นาที  รถจะออกทุก 90 นาที  

มีอัตราค่าโดยสาร ตลอดสาย 535 บาท คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี 2564 มีผู้โดยสาร 5,310 คนต่อเที่ยวต่อวัน และจะเพิ่มเป็น 26,830 คนต่อเที่ยวต่อวัน ภายในปี 2594 จะสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 11.68 หากมีการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบสถานี และระบบฟีดเดอร์ ซึ่งในแผนพัฒนาเมืองและพื้นที่รอบสถานีขนส่ง มี 3 แห่ง คือ สถานีสระบุรี 90 ไร่ ปากช่อง 541 ไร่ และนครราชสีมา 272 ไร่  ผลการศึกษาของการรถไฟฯ คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ประมาณร้อยละ 8   

เส้นทางรถไฟดังกล่าว จะเชื่อมต่อภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเส้นทาง One Belt One Road ของจีน ที่จะช่วยให้ไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค และเชื่อมโยงโครงการระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ของไทย  

Source : ลุยเฟสแรกไฮสปีด 3.5 กิโลเมตร ต.ค.นี้

Be the first to comment on "ลุยเฟสแรกไฮสปีด 3.5 กิโลเมตร ต.ค.นี้"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*