ร้านอาหารฟุบ เพราะออนไลน์เฟื่อง

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ พิษเศรษฐกิจ-แฟรนไชส์ข้ามชาติ–แรงงานต่างด้าว-ร้านอาหารคนไทยแย่ ปิดตัว 2 พันแห่ง สวนทางภาพรวมธุรกิจสั่งอาหารออนไลน์โตเพิ่ม 15% สมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหารได้ให้สาเหตุที่ร้านอาหารปิดกิจการลงจำนวนมาก  1.    ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดี กำลังซื้อลดลง คนรับประทานอาหารนอกบ้านน้อยลง 2.    การมีร้านอาหารต่างชาติในระบบแฟรนไชส์เข้ามาเปิดกิจการในไทยจำนวนมาก รวมไปถึงการบริการเดลิเวอรี่จากผู้ประกอบการจำนวนมากในระบบออนไลน์ 3.    ต้นทุนการประกอบการที่สูงขึ้นเพราะวัตถุดิบอาหาร 4.    มาตรการเข้มงวดของภาครัฐเกี่ยวกับเวลาเปิด-ปิดบริการ 5.    มาตรการเข้มงวดเกี่ยวกับแรงงานบุคคลต่างด้าวของรัฐบาล ในขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรคาดว่า ในปี 2560 ตลาดบริการจัดส่งอาหาร หรือ Delivery โดยผู้ประกอบการร้านอาหาร น่าจะมีมูลค่า 26,000-27,000 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 11-15 จากในปี 2559  สวนทางกับภาพรวมตลาดธุรกิจร้านอาหารในปี 2560 ที่คาดว่า น่าจะเติบโตเพียงร้อยละ 2-4 จากในปี 2559 ในปี 2560 ตลาดธุรกิจร้านอาหารออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้าน คาดว่าจะมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่อง และน่าจะมีการเติบโตไปอีกราว 2 – 3 ปีข้างหน้านี้ เพราะด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ มีข้อจำกัดด้านเวลา ทำให้หลายคนต้องการความสะดวกสบาย รวมถึงต้องการหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด ส่งผลให้ผู้คนเลือกใช้บริการจัดส่งอาหารออนไลน์เพิ่มมากขึ้น Source :  http://positioningmag.com/1132827 https://www.kasikornresearch.com/InfoGraphic/Documents/2797_p.pdf  


Read Continue…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

พิษเศรษฐกิจ-แฟรนไชส์ข้ามชาติ–แรงงานต่างด้าว-ร้านอาหารคนไทยแย่ ปิดตัว 2 พันแห่ง สวนทางภาพรวมธุรกิจสั่งอาหารออนไลน์โตเพิ่ม 15%

สมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหารได้ให้สาเหตุที่ร้านอาหารปิดกิจการลงจำนวนมาก 
1.    ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดี กำลังซื้อลดลง คนรับประทานอาหารนอกบ้านน้อยลง
2.    การมีร้านอาหารต่างชาติในระบบแฟรนไชส์เข้ามาเปิดกิจการในไทยจำนวนมาก รวมไปถึงการบริการเดลิเวอรี่จากผู้ประกอบการจำนวนมากในระบบออนไลน์
3.    ต้นทุนการประกอบการที่สูงขึ้นเพราะวัตถุดิบอาหาร
4.    มาตรการเข้มงวดของภาครัฐเกี่ยวกับเวลาเปิด-ปิดบริการ
5.    มาตรการเข้มงวดเกี่ยวกับแรงงานบุคคลต่างด้าวของรัฐบาล

ในขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรคาดว่า ในปี 2560 ตลาดบริการจัดส่งอาหาร หรือ Delivery โดยผู้ประกอบการร้านอาหาร น่าจะมีมูลค่า 26,000-27,000 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 11-15 จากในปี 2559  สวนทางกับภาพรวมตลาดธุรกิจร้านอาหารในปี 2560 ที่คาดว่า น่าจะเติบโตเพียงร้อยละ 2-4 จากในปี 2559

ในปี 2560 ตลาดธุรกิจร้านอาหารออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้าน คาดว่าจะมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่อง และน่าจะมีการเติบโตไปอีกราว 2 – 3 ปีข้างหน้านี้ เพราะด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ มีข้อจำกัดด้านเวลา ทำให้หลายคนต้องการความสะดวกสบาย รวมถึงต้องการหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด ส่งผลให้ผู้คนเลือกใช้บริการจัดส่งอาหารออนไลน์เพิ่มมากขึ้น

Source : 

http://positioningmag.com/1132827
https://www.kasikornresearch.com/InfoGraphic/Documents/2797_p.pdf
 

Source : ร้านอาหารฟุบ เพราะออนไลน์เฟื่อง

Be the first to comment on "ร้านอาหารฟุบ เพราะออนไลน์เฟื่อง"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*