รู้เบาะแสกลุ่มก่อเหตุ 13 จุดชายแดนใต้

กอ.รมน. เผยรู้เบาะแสคนร้ายลอบสร้างสถานการณ์ 13 จุด ในพื้นที่ชายแดนใต้ ขณะนี้กำลังเร่งตรวจสอบเพิ่มเติม พันเอก ยุทธนาม เพชรม่วง รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยความคืบหน้ากรณีคนร้ายลอบสร้างสถานการณ์ 13 จุดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และสงขลา จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พอจะทราบเบาะแสกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้ว สำหรับผู้เสียชีวิต 2 ราย ที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา คาดว่า น่าจะเป็นคนร้ายที่ต้องการนำระเบิดมาใช้ก่อเหตุ เพราะจากประวัติพบว่าเคยเป็นสมาชิกกลุ่มแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบ จะเร่งตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไป อย่างไรก็ตาม จากนี้เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาปรับแผนด้านการข่าว ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ เพื่อลดเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


Read all…. :

กอ.รมน. เผยรู้เบาะแสคนร้ายลอบสร้างสถานการณ์ 13 จุด ในพื้นที่ชายแดนใต้ ขณะนี้กำลังเร่งตรวจสอบเพิ่มเติม

พันเอก ยุทธนาม เพชรม่วง รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยความคืบหน้ากรณีคนร้ายลอบสร้างสถานการณ์ 13 จุดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และสงขลา จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พอจะทราบเบาะแสกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้ว สำหรับผู้เสียชีวิต 2 ราย ที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา คาดว่า น่าจะเป็นคนร้ายที่ต้องการนำระเบิดมาใช้ก่อเหตุ เพราะจากประวัติพบว่าเคยเป็นสมาชิกกลุ่มแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบ จะเร่งตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไป

อย่างไรก็ตาม จากนี้เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาปรับแผนด้านการข่าว ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ เพื่อลดเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Source : รู้เบาะแสกลุ่มก่อเหตุ 13 จุดชายแดนใต้

Be the first to comment on "รู้เบาะแสกลุ่มก่อเหตุ 13 จุดชายแดนใต้"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*