รบ. เร่งปฏิรูป ‘ตำรวจ’ ภายใน 10 เดือน

รองนายกรัฐมนตรี เผยการปฏิรูปตำรวจต้องยึดตามกรอบ 1 ปี หลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ ยอมรับเนื้อหาเยอะ แบ่ง 5 ข้อสำคัญ ส่วนคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปตำรวจกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เปิดเผยการจัดทำแผนปฏิรูปตำรวจ ว่ากรอบเวลาจะต้องทำให้เสร็จภายใน 6 เม.ย. 2561 ตามกรอบระยะเวลา 1 ปี หลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ ขณะนี้เหลืออีก 10 เดือน หากไม่ทันก็ต้องทำให้ทัน 10 เดือนที่เหลือนี้จะต้องทำให้เสร็จในส่วนของรัฐบาลก่อน ส่วนของรัฐสภาสามารถยืดออกไปได้  นายวิษณุ ยอมรับว่าการปฏิรูปตำรวจมีเนื้อหาเยอะมาก ซึ่งจำแนกได้ 5 ข้อ ประกอบด้วย  1.อำนาจในการสอบสวน  2.การกำหนดสังกัด  3.การบริหารงานบุคคล รวมการแต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษ  4.สวัสดิการ สิทธิประโยชน์  5.คุณธรรม จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติ และขวัญกำลังใจ  ซึ่งให้มีคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปตำรวจที่กำหนดสเปคไว้แล้วตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งผู้ที่จะมานั่งเป็นประธานจะต้องไม่เคยเป็นตำรวจมาก่อน ทั้งนี้กรณีการซื้อขายตำแหน่งที่เป็นข่าวล่าสุด จะไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิรูปตำรวจ แต่ถือเป็นต้นเหตุที่ต้องปฏิรูปตำรวจ


Read more… :

รองนายกรัฐมนตรี เผยการปฏิรูปตำรวจต้องยึดตามกรอบ 1 ปี หลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ ยอมรับเนื้อหาเยอะ แบ่ง 5 ข้อสำคัญ ส่วนคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปตำรวจกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เปิดเผยการจัดทำแผนปฏิรูปตำรวจ ว่ากรอบเวลาจะต้องทำให้เสร็จภายใน 6 เม.ย. 2561 ตามกรอบระยะเวลา 1 ปี หลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ ขณะนี้เหลืออีก 10 เดือน หากไม่ทันก็ต้องทำให้ทัน 10 เดือนที่เหลือนี้จะต้องทำให้เสร็จในส่วนของรัฐบาลก่อน ส่วนของรัฐสภาสามารถยืดออกไปได้ 

นายวิษณุ ยอมรับว่าการปฏิรูปตำรวจมีเนื้อหาเยอะมาก ซึ่งจำแนกได้ 5 ข้อ ประกอบด้วย 
1.อำนาจในการสอบสวน 
2.การกำหนดสังกัด 
3.การบริหารงานบุคคล รวมการแต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษ 
4.สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ 
5.คุณธรรม จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติ และขวัญกำลังใจ 

ซึ่งให้มีคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปตำรวจที่กำหนดสเปคไว้แล้วตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งผู้ที่จะมานั่งเป็นประธานจะต้องไม่เคยเป็นตำรวจมาก่อน ทั้งนี้กรณีการซื้อขายตำแหน่งที่เป็นข่าวล่าสุด จะไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิรูปตำรวจ แต่ถือเป็นต้นเหตุที่ต้องปฏิรูปตำรวจ

Source : รบ. เร่งปฏิรูป ‘ตำรวจ’ ภายใน 10 เดือน

Be the first to comment on "รบ. เร่งปฏิรูป ‘ตำรวจ’ ภายใน 10 เดือน"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*