รบ.ท้องถิ่นแคนาดาใช้อูเบอร์เป็นขนส่งสาธารณะ

รัฐบาลท้องถิ่นในแคนาดาจับมือกับอูเบอร์ ดันอูเบอร์เป็นขนส่งสาธารณะ โดยสนับสนุนค่าโดยสารส่วนหนึ่ง เนื่องจากมีราคาถูกกว่าตั้งเครือข่ายรถประจำทางใหม่ รัฐบาลในเมืองอินนิสฟิล ในรัฐออนตาริโอของแคนาดา ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับอูเบอร์ ธุรกิจไรด์แชริงชื่อดัง โดยการใช้อูเบอร์เป็นรถสาธารณะเพื่อรับส่งประชาชนในเมือง พร้อมสนับสนุนค่าโดยสารส่วนหนึ่ง      ด้านตัวแทนจากเมืองอินนิสฟิลระบุว่า ข้อเสนอนี้ทำให้ประชาชนได้รับความยืดหยุ่นและราคาถูกกว่าการตั้งระบบรถโดยสารประจำทางในเมือง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลท้องถิ่นพยายามคิดค้นระบบขนส่งสาธารณะที่มีราคาถูกมาโดยตลอด  อย่างไรก็ตาม หากคิดคำนวณค่าใช้จ่ายรายปี กลับพบว่าจะทำให้รัฐต้องแบกรับภาระมากเกินไป ถึงแม้ว่าเมืองอินนิสฟิลจะเป็นเมืองขนาดเล็ก มีประชากรประมาณ 36,000 คนก็ตาม ค่าโดยสารสำหรับการเรียกอูเบอร์ในเมืองดังกล่าว เพื่อเดินทางไปยังสถานีขนส่งสาธารณะหรือศูนย์สันทนาการ อยู่ที่ 2-4 ดอลลาร์ (70-140บาท) ต่อ 1 เที่ยว ขณะเดียวกัน ผู้โดยสารจะได้รับส่วนลดหากเรียกรถอูเบอร์เพื่อสัญจรภายในเมือง ปัจจุบัน โครงการนี้อยู่ในขั้นทดลอง แต่ได้รับความสนใจไปทั่วโลก เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลร่วมเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทเอกชนอย่างอูเบอร์ ที่ปกติแล้วจะถูกมองเป็นภัยคุกคามของผู้ให้บริการขนส่งมวลชนแบบดั้งเดิม    ขณะนี้ทางการในเมืองอินนิสฟิล ได้วางงบประมาณ 100,000 ดอลลาร์หรือราว 3,400,000 บาท สำหรับทดลองโครงการดังกล่าวภายในระยะเวลา 6-9 เดือน โดยโครงการเฟส 2 งบประมาณจะอยู่ที่ประมาณ 125,000 ดอลลาร์ หรือ 4,300,000 บาท    


Read more… :

รัฐบาลท้องถิ่นในแคนาดาจับมือกับอูเบอร์ ดันอูเบอร์เป็นขนส่งสาธารณะ โดยสนับสนุนค่าโดยสารส่วนหนึ่ง เนื่องจากมีราคาถูกกว่าตั้งเครือข่ายรถประจำทางใหม่

รัฐบาลในเมืองอินนิสฟิล ในรัฐออนตาริโอของแคนาดา ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับอูเบอร์ ธุรกิจไรด์แชริงชื่อดัง โดยการใช้อูเบอร์เป็นรถสาธารณะเพื่อรับส่งประชาชนในเมือง พร้อมสนับสนุนค่าโดยสารส่วนหนึ่ง   
 
ด้านตัวแทนจากเมืองอินนิสฟิลระบุว่า ข้อเสนอนี้ทำให้ประชาชนได้รับความยืดหยุ่นและราคาถูกกว่าการตั้งระบบรถโดยสารประจำทางในเมือง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลท้องถิ่นพยายามคิดค้นระบบขนส่งสาธารณะที่มีราคาถูกมาโดยตลอด  อย่างไรก็ตาม หากคิดคำนวณค่าใช้จ่ายรายปี กลับพบว่าจะทำให้รัฐต้องแบกรับภาระมากเกินไป ถึงแม้ว่าเมืองอินนิสฟิลจะเป็นเมืองขนาดเล็ก มีประชากรประมาณ 36,000 คนก็ตาม

ค่าโดยสารสำหรับการเรียกอูเบอร์ในเมืองดังกล่าว เพื่อเดินทางไปยังสถานีขนส่งสาธารณะหรือศูนย์สันทนาการ อยู่ที่ 2-4 ดอลลาร์ (70-140บาท) ต่อ 1 เที่ยว ขณะเดียวกัน ผู้โดยสารจะได้รับส่วนลดหากเรียกรถอูเบอร์เพื่อสัญจรภายในเมือง

ปัจจุบัน โครงการนี้อยู่ในขั้นทดลอง แต่ได้รับความสนใจไปทั่วโลก เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลร่วมเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทเอกชนอย่างอูเบอร์ ที่ปกติแล้วจะถูกมองเป็นภัยคุกคามของผู้ให้บริการขนส่งมวลชนแบบดั้งเดิม   

ขณะนี้ทางการในเมืองอินนิสฟิล ได้วางงบประมาณ 100,000 ดอลลาร์หรือราว 3,400,000 บาท สำหรับทดลองโครงการดังกล่าวภายในระยะเวลา 6-9 เดือน โดยโครงการเฟส 2 งบประมาณจะอยู่ที่ประมาณ 125,000 ดอลลาร์ หรือ 4,300,000 บาท  

 

Source : รบ.ท้องถิ่นแคนาดาใช้อูเบอร์เป็นขนส่งสาธารณะ

Be the first to comment on "รบ.ท้องถิ่นแคนาดาใช้อูเบอร์เป็นขนส่งสาธารณะ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*