รถไฟไทย-จีน จะเกิดได้จริง ‘สามารถ’ แนะเปลี่ยนคนดูแล

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ การเสนอให้ก่อสร้างระยะที่ 1 แค่เพียง 3.5 กิโลเมตร มีการเจรจายืดเยื้อยาวนาน แสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อม  ด้วยเหตุนี้ หากท่านนายกฯ ประยุทธ์ไม่เปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการนี้ก็จะเป็นการยากที่จะเดินหน้าก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงรวมทั้งการบริหารจัดการเดินรถให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ https://www.facebook.com/Dr.Samart/posts/1076033709208198:0  


Read more… :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

การเสนอให้ก่อสร้างระยะที่ 1 แค่เพียง 3.5 กิโลเมตร มีการเจรจายืดเยื้อยาวนาน แสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อม  ด้วยเหตุนี้ หากท่านนายกฯ ประยุทธ์ไม่เปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการนี้ก็จะเป็นการยากที่จะเดินหน้าก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงรวมทั้งการบริหารจัดการเดินรถให้เป็นไปตามเป้าหมายได้
https://www.facebook.com/Dr.Samart/posts/1076033709208198:0

 

Source : รถไฟไทย-จีน จะเกิดได้จริง ‘สามารถ’ แนะเปลี่ยนคนดูแล

Be the first to comment on "รถไฟไทย-จีน จะเกิดได้จริง ‘สามารถ’ แนะเปลี่ยนคนดูแล"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*