ย้ำไทยปลอดภัย ไม่อันตรายต่อนักท่องเที่ยว  

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยืนยันภาพรวมความปลอดภัยของไทยดีขึ้น หลังเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม จัดให้ไทยติด 1 ใน 20 ประเทศที่อันตรายสำหรับนักท่องเที่ยว ย้ำไทยปรับปรุงปัญหาด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง     นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เปิดเผยกรณี “เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม” จัดอันดับให้ไทยติด 1 ใน 20 ประเทศที่อันตรายสำหรับนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก โดยไทยอยู่อันดับที่ 19 ว่า การจัดอันดับประเทศที่อันตรายสำหรับนักท่องเที่ยว โดยรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนใต้  ไม่ได้เป็นตัวสะท้อนความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งประเทศ  เพราะนักท่องเที่ยวเป้าหมายไม่ใช่ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  จึงต้องดูในรายละเอียดการจัดอันดับดังกล่าว แต่ยืนยัน ภาพรวมความปลอดภัยของไทย ดีขึ้นอย่างชัดเจน     ทั้งนี้ เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม จะจัดอันดับทุก 2 ปี  ซึ่งปีนี้ ได้ประเมินขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มขึ้น 1 อันดับ จากอันดับ 35 มาอยู่ที่ 34 และที่ผ่านมา ได้ร่วมมือกับทุกฝ่าย ปรับปรุงแก้ไขปัญหาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง  


Read Continue…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยืนยันภาพรวมความปลอดภัยของไทยดีขึ้น หลังเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม จัดให้ไทยติด 1 ใน 20 ประเทศที่อันตรายสำหรับนักท่องเที่ยว ย้ำไทยปรับปรุงปัญหาด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง    

นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เปิดเผยกรณี “เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม” จัดอันดับให้ไทยติด 1 ใน 20 ประเทศที่อันตรายสำหรับนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก โดยไทยอยู่อันดับที่ 19 ว่า การจัดอันดับประเทศที่อันตรายสำหรับนักท่องเที่ยว โดยรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนใต้  ไม่ได้เป็นตัวสะท้อนความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งประเทศ  เพราะนักท่องเที่ยวเป้าหมายไม่ใช่ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  จึงต้องดูในรายละเอียดการจัดอันดับดังกล่าว แต่ยืนยัน ภาพรวมความปลอดภัยของไทย ดีขึ้นอย่างชัดเจน    

ทั้งนี้ เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม จะจัดอันดับทุก 2 ปี  ซึ่งปีนี้ ได้ประเมินขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มขึ้น 1 อันดับ จากอันดับ 35 มาอยู่ที่ 34 และที่ผ่านมา ได้ร่วมมือกับทุกฝ่าย ปรับปรุงแก้ไขปัญหาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง  

Source : ย้ำไทยปลอดภัย ไม่อันตรายต่อนักท่องเที่ยว  

Be the first to comment on "ย้ำไทยปลอดภัย ไม่อันตรายต่อนักท่องเที่ยว  "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*