ยูเนสโกเพิ่มมรดกโลกอีก 21 แห่ง

 ยูเนสโกประกาศเพิ่มขึ้นทะเบียนมรดกโลกอีก 21 แห่ง ขณะที่อิสราเอลประท้วงการเพิ่มรายชื่อมรดกโลกของปาเลสไตน์ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ประกาศเพิ่มรายชื่อสถานที่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีก 21 แห่ง ทำให้ขณะนี้มีมรดกโลกทั้งหมด 1,073 แห่ง  ซึ่งในปีนี้ วนอุทยานเลค ดิสทริค (Lake District)ในอังกฤษ ได้ถูกบรรจุให้อยู่ในรายชื่อดังกล่าว นับเป็นวนอุทยานแห่งแรกในอังกฤษ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  (ภาพจาก lakedistrict.gov.uk) ด้านเมืองอาห์เมดาบัด ในรัฐคุชราตของอินเดีย ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่ถูกสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 และล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองที่สวยงาม ได้ถูกประกาศให้อยู่ในรายชื่อดังกล่าวเช่นกัน ถือเป็นเมืองแรกของอินเดียที่ได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกโลก  (ภาพจาก holidify.com) ด้านกัมพูชา ในปีนี้ยูเนสโกได้เพิ่มรายชื่อให้กลุ่มปราสาทสมโบร์ไพรกุก(Sambor Prei Kuk)ในจังหวัดกัมปงธม อยู่ในรายชื่อดังกล่าวด้วย ขณะที่เกาะโอกิโนะชิมะ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดฟุกุโอกะของญี่ปุ่น ที่กำหนดให้ผู้ชายเท่านั้นที่สามารถไปเยือนได้ ก็ได้รับการบรรจุให้อยู่ในรายชื่อนี้   (ภาพจาก Unesco.org) อย่างไรก็ตาม การเพิ่มรายชื่อมรดกโลกในปีนี้ ทำให้เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งขึ้น โดยรัฐบาลอิสราเอลได้วิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของยูเนสโก ที่บรรจุให้เมืองฮีบรอน ทางตอนใต้ของเวสต์แบงค์ เป็นมรดกโลกของปาเลสไตน์ โดยอิสราเอลประกาศว่าจะตอบโต้โดยลดเงินสนับสนุนสหประชาชาติ     (ภาพจาก Unesco.org)  ขณะที่ การประกาศให้เขตโฮห์ซิล(Hoh Xil) ที่อยู่บริเวณที่ราบสูงทิเบตขึ้นทะเบียนว่าเป็นมรดกโลกของจีน ทำให้กลุ่มนักสิทธิฯออกมาประท้วง โดยระบุว่า จะทำให้จีนมีอำนาจย้ายถิ่นฐานชาวท้องถิ่นและชนเผ่าเร่ร่อนออกจากพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างมาก    


Read all…. :

 ยูเนสโกประกาศเพิ่มขึ้นทะเบียนมรดกโลกอีก 21 แห่ง ขณะที่อิสราเอลประท้วงการเพิ่มรายชื่อมรดกโลกของปาเลสไตน์

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ประกาศเพิ่มรายชื่อสถานที่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีก 21 แห่ง ทำให้ขณะนี้มีมรดกโลกทั้งหมด 1,073 แห่ง  ซึ่งในปีนี้ วนอุทยานเลค ดิสทริค (Lake District)ในอังกฤษ ได้ถูกบรรจุให้อยู่ในรายชื่อดังกล่าว นับเป็นวนอุทยานแห่งแรกในอังกฤษ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

 (ภาพจาก lakedistrict.gov.uk)

ด้านเมืองอาห์เมดาบัด ในรัฐคุชราตของอินเดีย ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่ถูกสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 และล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองที่สวยงาม ได้ถูกประกาศให้อยู่ในรายชื่อดังกล่าวเช่นกัน ถือเป็นเมืองแรกของอินเดียที่ได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกโลก


 (ภาพจาก holidify.com)
ด้านกัมพูชา ในปีนี้ยูเนสโกได้เพิ่มรายชื่อให้กลุ่มปราสาทสมโบร์ไพรกุก(Sambor Prei Kuk)ในจังหวัดกัมปงธม อยู่ในรายชื่อดังกล่าวด้วย ขณะที่เกาะโอกิโนะชิมะ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดฟุกุโอกะของญี่ปุ่น ที่กำหนดให้ผู้ชายเท่านั้นที่สามารถไปเยือนได้ ก็ได้รับการบรรจุให้อยู่ในรายชื่อนี้

  (ภาพจาก Unesco.org)

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มรายชื่อมรดกโลกในปีนี้ ทำให้เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งขึ้น โดยรัฐบาลอิสราเอลได้วิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของยูเนสโก ที่บรรจุให้เมืองฮีบรอน ทางตอนใต้ของเวสต์แบงค์ เป็นมรดกโลกของปาเลสไตน์ โดยอิสราเอลประกาศว่าจะตอบโต้โดยลดเงินสนับสนุนสหประชาชาติ  

  (ภาพจาก Unesco.org)

 ขณะที่ การประกาศให้เขตโฮห์ซิล(Hoh Xil) ที่อยู่บริเวณที่ราบสูงทิเบตขึ้นทะเบียนว่าเป็นมรดกโลกของจีน ทำให้กลุ่มนักสิทธิฯออกมาประท้วง โดยระบุว่า จะทำให้จีนมีอำนาจย้ายถิ่นฐานชาวท้องถิ่นและชนเผ่าเร่ร่อนออกจากพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างมาก

 

 

Source : ยูเนสโกเพิ่มมรดกโลกอีก 21 แห่ง

Be the first to comment on "ยูเนสโกเพิ่มมรดกโลกอีก 21 แห่ง"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*