ยอดใช้รถไฟเดินทางช่วงสงกรานต์เกือบ 9 แสนคน

รฟท. สรุปจำนวนผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ยอดเดินทางหนาแน่นสูงเกือบ 9 แสนคน วันนี้(19 เมษายน 2560) นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการผู้ว่าการรถไฟฯ กล่าวว่า ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้จัดเดินขบวนรถและพ่วงตู้โดยสารเพิ่มจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่มีการวิ่งให้บริการเป็นประจำ จำนวน 244 ขบวนต่อวัน นอกจากนี้ได้มีการเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 11-18 เมษายน 2560 จำนวน 24 ขบวน เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงไม่มีปัญหาผู้โดยสารตกค้าง สำหรับสรุปยอดจำนวนผู้ใช้บริการในช่วง 8 วันที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 11-18 เมษายน 2560 ) มีผู้ใช้บริการรถไฟรวมทั้งสิ้น จำนวน 898,392 คน ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว 8.6 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุเนื่องจากประชาชนได้มีการทยอยเดินทางตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 เป็นต้นมา สำหรับเส้นทางที่ผู้โดยสารเดินทางมากที่สุดคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้โดยสาร จำนวน 281,625 คน ถัดมาคือสายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออก โดยในวันที่ 12 เมษายน 2560 มีผู้โดยสารเดินทางสูงสุดคือ 124,220 คน  ทั้งนี้การรถไฟฯ ได้รับความร่วมมือจากกองบังคับการตำรวจรถไฟ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสารวัตรทหารบกจากกรมทหารราบที่ 11 ในการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประจำสถานีและบนขบวนรถ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในสถานีและบนขบวนรถ รวมถึงการจัดระเบียบในการใช้บริการ นอกจากนี้ การรถไฟฯ ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับรณรงค์ให้คนไทยไม่ขับรถเมื่อเมาสุรา มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ตรวจหาสารเสพติดให้กับพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถ และประจำสถานี ก่อนปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด บนขบวนรถและบริเวณสถานีรถไฟ ทั้งนี้ไม่พบปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลดังกล่าว   รักษาการผู้ว่าการรถไฟฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรถไฟฯ ได้ประสานความร่วมมือกับกรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟกับรถยนต์ให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาให้ได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีก โดยสรุปภาพรวมการให้บริการทั้งหมดในปีนี้ถือว่าบรรลุตามเป้าหมายและเป็นที่น่าพอใจ   


Read more… :

รฟท. สรุปจำนวนผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ยอดเดินทางหนาแน่นสูงเกือบ 9 แสนคน

วันนี้(19 เมษายน 2560) นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการผู้ว่าการรถไฟฯ กล่าวว่า ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้จัดเดินขบวนรถและพ่วงตู้โดยสารเพิ่มจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่มีการวิ่งให้บริการเป็นประจำ จำนวน 244 ขบวนต่อวัน นอกจากนี้ได้มีการเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 11-18 เมษายน 2560 จำนวน 24 ขบวน เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงไม่มีปัญหาผู้โดยสารตกค้าง

สำหรับสรุปยอดจำนวนผู้ใช้บริการในช่วง 8 วันที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 11-18 เมษายน 2560 ) มีผู้ใช้บริการรถไฟรวมทั้งสิ้น จำนวน 898,392 คน ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว 8.6 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุเนื่องจากประชาชนได้มีการทยอยเดินทางตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 เป็นต้นมา สำหรับเส้นทางที่ผู้โดยสารเดินทางมากที่สุดคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้โดยสาร จำนวน 281,625 คน ถัดมาคือสายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออก โดยในวันที่ 12 เมษายน 2560 มีผู้โดยสารเดินทางสูงสุดคือ 124,220 คน 

ทั้งนี้การรถไฟฯ ได้รับความร่วมมือจากกองบังคับการตำรวจรถไฟ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสารวัตรทหารบกจากกรมทหารราบที่ 11 ในการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประจำสถานีและบนขบวนรถ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในสถานีและบนขบวนรถ รวมถึงการจัดระเบียบในการใช้บริการ นอกจากนี้ การรถไฟฯ ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับรณรงค์ให้คนไทยไม่ขับรถเมื่อเมาสุรา มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ตรวจหาสารเสพติดให้กับพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถ และประจำสถานี ก่อนปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด บนขบวนรถและบริเวณสถานีรถไฟ ทั้งนี้ไม่พบปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลดังกล่าว  

รักษาการผู้ว่าการรถไฟฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรถไฟฯ ได้ประสานความร่วมมือกับกรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟกับรถยนต์ให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาให้ได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีก โดยสรุปภาพรวมการให้บริการทั้งหมดในปีนี้ถือว่าบรรลุตามเป้าหมายและเป็นที่น่าพอใจ 
 

Source : ยอดใช้รถไฟเดินทางช่วงสงกรานต์เกือบ 9 แสนคน

Be the first to comment on "ยอดใช้รถไฟเดินทางช่วงสงกรานต์เกือบ 9 แสนคน"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*