ยอดขายญี่ปุ่น "สวิตช์" แรงไม่ตก

ตารางอันดับเกมขายดีในญี่ปุ่นจาก Media Create สัปดาห์ล่าสุด ไม่มีซอฟท์แวร์หน้าใหม่เข้ามาถึงท็อปเทนได้ ขณะที่ฝั่งฮาร์ดแวร์เครื่องสวิตช์ยังแรงรักษาระดับเกิน 4 หมื่นได้อีกครั้ง


Read all…. :

ตารางอันดับเกมขายดีในญี่ปุ่นจาก Media Create สัปดาห์ล่าสุด ไม่มีซอฟท์แวร์หน้าใหม่เข้ามาถึงท็อปเทนได้ ขณะที่ฝั่งฮาร์ดแวร์เครื่องสวิตช์ยังแรงรักษาระดับเกิน 4 หมื่นได้อีกครั้ง

Source : ยอดขายญี่ปุ่น "สวิตช์" แรงไม่ตก

Be the first to comment on "ยอดขายญี่ปุ่น "สวิตช์" แรงไม่ตก"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*