มาเลเซียปฏิรูปการศึกษาถูกทาง จ่อสุดยอด Top 100 มหาลัยโลก  

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ ไทยปฏิรูปการศึกษาแต่อันดับมหาลัยต่ำลง ส่วนมาเลเซียประกาศอีกไม่กี่ปีมี 2 มหาวิทยาลัยติดอันดับ Top 100 ของโลก เปิดแผนปฏิรูปการศึกษามาเลเซียพูดชัดสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ดึงคนนอกคุณภาพสูงสอนหนังสือมากขึ้น เปิดทางคนไร้วุฒิใช้ประสบการณ์ทำงานเพื่อศึกษาต่อได้ ดัน STEM มีสัดส่วนร้อยละ 60 ของมหาวิทยาลัยในไม่กี่ปี สวนทางไทยที่ยิ่งนานมหาวิทยาลัยติดอันดับโลกอาจไม่เหลือเลย  


Next detail…. :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

ไทยปฏิรูปการศึกษาแต่อันดับมหาลัยต่ำลง ส่วนมาเลเซียประกาศอีกไม่กี่ปีมี 2 มหาวิทยาลัยติดอันดับ Top 100 ของโลก เปิดแผนปฏิรูปการศึกษามาเลเซียพูดชัดสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ดึงคนนอกคุณภาพสูงสอนหนังสือมากขึ้น เปิดทางคนไร้วุฒิใช้ประสบการณ์ทำงานเพื่อศึกษาต่อได้ ดัน STEM มีสัดส่วนร้อยละ 60 ของมหาวิทยาลัยในไม่กี่ปี สวนทางไทยที่ยิ่งนานมหาวิทยาลัยติดอันดับโลกอาจไม่เหลือเลย
 

Source : มาเลเซียปฏิรูปการศึกษาถูกทาง จ่อสุดยอด Top 100 มหาลัยโลก  

Be the first to comment on "มาเลเซียปฏิรูปการศึกษาถูกทาง จ่อสุดยอด Top 100 มหาลัยโลก  "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*