มท.ร่อนหนังสือทุกจังหวัดป้อง ‘WannaCry’ ทำลายฐานข้อมูลราชการ

มท.ร่อนหนังสือสั่งทุกจว. ป้อง “WannaCry” ทำลายฐานข้อมูล ชี้พบการแพร่กระจายแล้วในหน่วยรัฐ-เอกชน ระบุหากพบให้รีบแจ้งศูนย์สารสนเทศฯ กรมการปกครองทันที เร่งสกัดก่อนลุกลาม เมื่อวันที่ 16 พ.ค. นายศุภลักษณ์ ปรีติเขมรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง (ศสป.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงที่ทำการปกครองจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้ป้องกันการแพร่กระจายไวรัส WannaCry ความว่า จากการตรวจสอบพบว่าไวรัสดังกล่าวจะทำการเข้ารหัสไฟล์งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้ไม่สามารถใช้งานไฟล์ได้และเรียกร้องเงินค่าไถ่เพื่อแลกกับรหัสปลดล็อคไฟล์ โดยการโจมตีครั้งนี้ ถือเป็นการโจมตีที่ใหญ่ที่สุดและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ในต่างประเทศพบการโจมตีบริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการในหลายประเทศจนสร้างความเสียหาให้กับธุรกิจและการปฏิบัติงาน สำหรับในประเทศไทยพบการแพร่กระจายดังกล่าวแล้วในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หนังสือระบุอีกต่อไปว่า ขอความร่วมมือที่ทำการปกครองจังหวัด กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของท่านให้ดำเนินการอัพเดตระบบปฏิบัติการวินโดวส์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทันที โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอกซ์พี เพื่อปิดช่องโหว่ดังกล่าว และให้ดำเนินการตรวจสอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของท่าน หากพบเครื่องคอมพิวเตอร์ใดติดไวรัส WannaCry ให้ดำเนินการตัดการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายแลน หรือปิดไวไฟโดยทันที และแจ้งให้ศูนย์สารสนเทศฯ กรมการปกครองทราบ ทั้งนี้ ทางกรมจะดำเนินการตัดการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายของหน่วยงานนั้น เพื่อระงับการแพร่กระจายไปยังหน่วยงานอื่นของกรม หลังจากแก้ไขปัญหาของหน่วยงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงจะเปิดให้ใช้งานตามปกติต่อไป


Read more… :

มท.ร่อนหนังสือสั่งทุกจว. ป้อง “WannaCry” ทำลายฐานข้อมูล ชี้พบการแพร่กระจายแล้วในหน่วยรัฐ-เอกชน ระบุหากพบให้รีบแจ้งศูนย์สารสนเทศฯ กรมการปกครองทันที เร่งสกัดก่อนลุกลาม

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. นายศุภลักษณ์ ปรีติเขมรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง (ศสป.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงที่ทำการปกครองจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้ป้องกันการแพร่กระจายไวรัส WannaCry ความว่า จากการตรวจสอบพบว่าไวรัสดังกล่าวจะทำการเข้ารหัสไฟล์งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้ไม่สามารถใช้งานไฟล์ได้และเรียกร้องเงินค่าไถ่เพื่อแลกกับรหัสปลดล็อคไฟล์ โดยการโจมตีครั้งนี้ ถือเป็นการโจมตีที่ใหญ่ที่สุดและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ในต่างประเทศพบการโจมตีบริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการในหลายประเทศจนสร้างความเสียหาให้กับธุรกิจและการปฏิบัติงาน สำหรับในประเทศไทยพบการแพร่กระจายดังกล่าวแล้วในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

หนังสือระบุอีกต่อไปว่า ขอความร่วมมือที่ทำการปกครองจังหวัด กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของท่านให้ดำเนินการอัพเดตระบบปฏิบัติการวินโดวส์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทันที โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอกซ์พี เพื่อปิดช่องโหว่ดังกล่าว และให้ดำเนินการตรวจสอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของท่าน หากพบเครื่องคอมพิวเตอร์ใดติดไวรัส WannaCry ให้ดำเนินการตัดการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายแลน หรือปิดไวไฟโดยทันที และแจ้งให้ศูนย์สารสนเทศฯ กรมการปกครองทราบ ทั้งนี้ ทางกรมจะดำเนินการตัดการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายของหน่วยงานนั้น เพื่อระงับการแพร่กระจายไปยังหน่วยงานอื่นของกรม หลังจากแก้ไขปัญหาของหน่วยงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงจะเปิดให้ใช้งานตามปกติต่อไป

Source : มท.ร่อนหนังสือทุกจังหวัดป้อง ‘WannaCry’ ทำลายฐานข้อมูลราชการ

Be the first to comment on "มท.ร่อนหนังสือทุกจังหวัดป้อง ‘WannaCry’ ทำลายฐานข้อมูลราชการ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*