ฟ้องยับ “หูฟัง Bose” สอดแนมผู้ใช้

สาวกหูฟังเทพฟ้องบริษัทโบส (Bose Corp) ต้นสังกัดแบรนด์ Bose ฐานสอดแนใผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่านสินค้ากลุ่มหูฟังสวมศีรษะ คำฟ้องระบุว่าการสอดแนมใช้แอปพลิเคชันที่ติดตามข้อมูลการฟังเพลง พ็อดคาสต์ รวมถึงไฟล์เสียงอื่นที่ทุกคนเปิดฟัง ทั้งหมดนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เนื่องจากกรณีนี้เข้าข่ายการขายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต


Read more… :

สาวกหูฟังเทพฟ้องบริษัทโบส (Bose Corp) ต้นสังกัดแบรนด์ Bose ฐานสอดแนใผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่านสินค้ากลุ่มหูฟังสวมศีรษะ คำฟ้องระบุว่าการสอดแนมใช้แอปพลิเคชันที่ติดตามข้อมูลการฟังเพลง พ็อดคาสต์ รวมถึงไฟล์เสียงอื่นที่ทุกคนเปิดฟัง ทั้งหมดนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เนื่องจากกรณีนี้เข้าข่ายการขายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

Source : ฟ้องยับ “หูฟัง Bose” สอดแนมผู้ใช้

Be the first to comment on "ฟ้องยับ “หูฟัง Bose” สอดแนมผู้ใช้"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*