ฟูจิตสึ ชี้ IoT ไทยยังมีอุปสรรคด้านงบประมาณ

ฟูจิตสึ เผยแม้ว่า IoT กำลังเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจ แต่ก็ยังมีอุปสรรคทั้งเรื่องงบประมาณ การเปลี่ยนวิธีการทำงาน และทัศนคติของซีอีโอ ที่ต้องทำงานร่วมกับ IoT พร้อมตั้งหน่วยธุรกิจดิจิตอลอินโนเวชัน ให้คำปรึกษาองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิตอล และนำเทคโนโลยี IoT มาใช้


Next detail…. :

ฟูจิตสึ เผยแม้ว่า IoT กำลังเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจ แต่ก็ยังมีอุปสรรคทั้งเรื่องงบประมาณ การเปลี่ยนวิธีการทำงาน และทัศนคติของซีอีโอ ที่ต้องทำงานร่วมกับ IoT พร้อมตั้งหน่วยธุรกิจดิจิตอลอินโนเวชัน ให้คำปรึกษาองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิตอล และนำเทคโนโลยี IoT มาใช้

Source : ฟูจิตสึ ชี้ IoT ไทยยังมีอุปสรรคด้านงบประมาณ

Be the first to comment on "ฟูจิตสึ ชี้ IoT ไทยยังมีอุปสรรคด้านงบประมาณ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*