พุทธศาสนิกชน ร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา​

วันนี้ เป็นวันเข้าพรรษา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เหล่าชาวพุทธจะร่วมกันสืบสานประเพณีสำคัญ คือการร่วมกันแห่เทียนพรรษาถวายวัด ซึ่งแต่ละพื้นที่จัดขึ้นอย่างสวยงามตระการ  เริ่มที่กันที่ขบวนเทียนพรรษาของคุ้มวัดต่างๆ กว่า 50 ขบวน เริ่มเคลื่อนจากถนนราชดำเนิน รอบลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา โดยแต่ละคุ้มวัดสลักเทียนพรรษาอย่างสวยงามตระการตาบอกเล่าเรื่องราวพระราชประวัติ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนที่ขบวนแห่จะเคลื่อนไปรอบเมืองนครราชสีมา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก เทศกาลงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีต้นเทียนพรรษาที่ส่งเข้าร่วมงานถึง55ต้น แต่ละขบวนต้นเทียนจะเล่าถึงการบำเพ็ญบารมีใน 10 ชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนจะเสวยพระชาติมาเกิดเป็นพระโคตมพุทธเจ้า เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมและศึกษาประวัติและคำสอนทางพุทธศาสนา ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญเทียนจำนำพรรษาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ที่ได้ประทานเทียน ถวายวัดพุทธนคราภิบาล เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี2560 บรรยากาศการท่องเที่ยวและการทำบุญที่จังหวัดหนองคาย ในช่วงวันหยุดยาววันที่ 2 ของเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ยังคงคึกคัก โดยเฉพาะวัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง ที่ประดิฐานหลวงพ่อพระใส ส่วนพระธาตุกลางน้ำหรือพระหล้าหนอง และที่ศาลาแก้วกู่หรือวัดแขก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเช่นกัน ปิดท้ายที่ภาคใต้ พุทธศาสนิกชนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เดินทางมาทำบุญตักบาตรที่บริเวณวัดหงส์ประดิษฐาราม เนื่องในวันเข้าพรรษาในวันนี้กันอย่างคึกคักโดยมีพระสงฆ์ ยืนรอรับบิณฑบาต ด้านหน้าวัดและให้พร เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา


Read Continue…. :

วันนี้ เป็นวันเข้าพรรษา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เหล่าชาวพุทธจะร่วมกันสืบสานประเพณีสำคัญ คือการร่วมกันแห่เทียนพรรษาถวายวัด ซึ่งแต่ละพื้นที่จัดขึ้นอย่างสวยงามตระการ 

เริ่มที่กันที่ขบวนเทียนพรรษาของคุ้มวัดต่างๆ กว่า 50 ขบวน เริ่มเคลื่อนจากถนนราชดำเนิน รอบลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา โดยแต่ละคุ้มวัดสลักเทียนพรรษาอย่างสวยงามตระการตาบอกเล่าเรื่องราวพระราชประวัติ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนที่ขบวนแห่จะเคลื่อนไปรอบเมืองนครราชสีมา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

เทศกาลงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีต้นเทียนพรรษาที่ส่งเข้าร่วมงานถึง55ต้น แต่ละขบวนต้นเทียนจะเล่าถึงการบำเพ็ญบารมีใน 10 ชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนจะเสวยพระชาติมาเกิดเป็นพระโคตมพุทธเจ้า เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมและศึกษาประวัติและคำสอนทางพุทธศาสนา

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญเทียนจำนำพรรษาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ที่ได้ประทานเทียน ถวายวัดพุทธนคราภิบาล เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี2560

บรรยากาศการท่องเที่ยวและการทำบุญที่จังหวัดหนองคาย ในช่วงวันหยุดยาววันที่ 2 ของเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ยังคงคึกคัก โดยเฉพาะวัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง ที่ประดิฐานหลวงพ่อพระใส ส่วนพระธาตุกลางน้ำหรือพระหล้าหนอง และที่ศาลาแก้วกู่หรือวัดแขก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเช่นกัน

ปิดท้ายที่ภาคใต้ พุทธศาสนิกชนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เดินทางมาทำบุญตักบาตรที่บริเวณวัดหงส์ประดิษฐาราม เนื่องในวันเข้าพรรษาในวันนี้กันอย่างคึกคักโดยมีพระสงฆ์ ยืนรอรับบิณฑบาต ด้านหน้าวัดและให้พร เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

Source : พุทธศาสนิกชน ร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา​

Be the first to comment on "พุทธศาสนิกชน ร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา​"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*