พาณิชย์ ‘โชว์ศักยภาพ’ เกษตรอินทรีย์สู่สากล

กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กระตุ้นการตื่นตัวในการบริโภคเพื่อสุขภาพ  นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความพร้อมในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ผ่านการจัดงาน Organic and Natural Expo 2017 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2560 นี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการบริโภคเพื่อสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายทางการค้าเชื่อมโยงตลาดโลก โดยจัดให้มีการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสัมมนาทางวิชาการด้านสินค้าอินทรีย์และโอกาสทางการค้าในอาเซียน   มีการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์กว่า 200 บูธ จากเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศ รวมทั้งประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ทั้งนี้การสนับสนุนให้เกษตรกรได้เห็นความสำคัญของเกษตรอินทรีย์ การดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อม และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม เป็นเรื่องที่ประชาชนทุกภาคส่วนต้องตระหนักและร่วมกันพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นการสร้างมูลค่าทางการค้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งผู้ผลิตผู้ค้าและผู้บริโภค


Read Continue…. :

กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กระตุ้นการตื่นตัวในการบริโภคเพื่อสุขภาพ 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความพร้อมในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ผ่านการจัดงาน Organic and Natural Expo 2017 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2560 นี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการบริโภคเพื่อสุขภาพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายทางการค้าเชื่อมโยงตลาดโลก โดยจัดให้มีการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสัมมนาทางวิชาการด้านสินค้าอินทรีย์และโอกาสทางการค้าในอาเซียน   มีการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์กว่า 200 บูธ จากเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศ รวมทั้งประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ทั้งนี้การสนับสนุนให้เกษตรกรได้เห็นความสำคัญของเกษตรอินทรีย์ การดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อม และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม เป็นเรื่องที่ประชาชนทุกภาคส่วนต้องตระหนักและร่วมกันพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นการสร้างมูลค่าทางการค้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งผู้ผลิตผู้ค้าและผู้บริโภค

Source : พาณิชย์ ‘โชว์ศักยภาพ’ เกษตรอินทรีย์สู่สากล

Be the first to comment on "พาณิชย์ ‘โชว์ศักยภาพ’ เกษตรอินทรีย์สู่สากล"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*