‘พลังจิตอาสา’ ทำเพื่อพ่อ ร.9

หลังจากที่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ได้คัดเลือกจิตอาสาที่มีความสามารถในงานด้านประติมากรรมและจิตรกรรมมาช่วยงานจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งประกอบและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันนี้เราไปฟังเสียงพวกเขาหลังร่วมดำเนินงานมากว่า 1 เดือน   สายตาจดจ่ออย่างตั้งใจของ 'ลักษมี ทู้ไพเราะ' จิตอาสาร่วมบูรณะพระที่นั่งราเชนทรยาน ทำหน้าที่ปั้นรักและลงรัก  โดยเธอสมัครเป็นจิตอาสาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ทุกสัปดาห์จะมาช่วยงานที่สำนักช่างสิบหมู่ 3-4 วัน   องค์ประกอบทุกชิ้น มีความปราณีตสูง จิตอาสา ทุกคนต้องมีความอดทน หมั่นเรียนรู้ เช่น ปิยารัตน์ แซ่เล้า จิตอาสาวัย 60 ปี ผู้เย็บธงฉัตรส่วนประกอบขั้นสุดท้าย เธอเล่าว่าต้องฝึกเย็บนานกว่า 3 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่ถึงวางใจให้ทำหน้าที่นี้ ความปราณีตในรายละเอียดโดยเฉพาะงานสลัก ฉลุลาย  ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน กลุ่มนักเรียนจากกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงได้รวมตัวในช่วงปิดเทอมอาสา ทำงานสลักบุดุนโลหะเงิน แกะเฟื้องระย้า ส่วนประกอบติดพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย  กลุ่มจิตอาสากว่า 200 คน ที่ร่วมดำเนินงานกับสำนักช่างสิบหมู่ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มฉลุลายพระโกศจันทร์ที่ท้องสนามหลวง กลุ่มงานประติมากรรม บูรณะพระยานมาศ และงานเครื่องเงิน ที่สำนักช่างสิบหมู่ และกลุ่มจิตรกรรม แต่งสีซึ่งจะเริ่มเข้ามาช่วยงานที่ท้องสนามหลวง ทั้งนี้ หากประชาชนที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ยังสามารถติดต่อกรมศิลปากรได้   


Read more… :

หลังจากที่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ได้คัดเลือกจิตอาสาที่มีความสามารถในงานด้านประติมากรรมและจิตรกรรมมาช่วยงานจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งประกอบและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันนี้เราไปฟังเสียงพวกเขาหลังร่วมดำเนินงานมากว่า 1 เดือน  

สายตาจดจ่ออย่างตั้งใจของ 'ลักษมี ทู้ไพเราะ' จิตอาสาร่วมบูรณะพระที่นั่งราเชนทรยาน ทำหน้าที่ปั้นรักและลงรัก  โดยเธอสมัครเป็นจิตอาสาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ทุกสัปดาห์จะมาช่วยงานที่สำนักช่างสิบหมู่ 3-4 วัน  

องค์ประกอบทุกชิ้น มีความปราณีตสูง จิตอาสา ทุกคนต้องมีความอดทน หมั่นเรียนรู้ เช่น ปิยารัตน์ แซ่เล้า จิตอาสาวัย 60 ปี ผู้เย็บธงฉัตรส่วนประกอบขั้นสุดท้าย เธอเล่าว่าต้องฝึกเย็บนานกว่า 3 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่ถึงวางใจให้ทำหน้าที่นี้

ความปราณีตในรายละเอียดโดยเฉพาะงานสลัก ฉลุลาย  ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน กลุ่มนักเรียนจากกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงได้รวมตัวในช่วงปิดเทอมอาสา ทำงานสลักบุดุนโลหะเงิน แกะเฟื้องระย้า ส่วนประกอบติดพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย 

กลุ่มจิตอาสากว่า 200 คน ที่ร่วมดำเนินงานกับสำนักช่างสิบหมู่ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มฉลุลายพระโกศจันทร์ที่ท้องสนามหลวง กลุ่มงานประติมากรรม บูรณะพระยานมาศ และงานเครื่องเงิน ที่สำนักช่างสิบหมู่ และกลุ่มจิตรกรรม แต่งสีซึ่งจะเริ่มเข้ามาช่วยงานที่ท้องสนามหลวง ทั้งนี้ หากประชาชนที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ยังสามารถติดต่อกรมศิลปากรได้ 

 

Source : ‘พลังจิตอาสา’ ทำเพื่อพ่อ ร.9

Be the first to comment on "‘พลังจิตอาสา’ ทำเพื่อพ่อ ร.9"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


WordPress Automation