‘พลภูมิ’ หวั่น พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์กระทบสิทธิประชาชน

อดีตส.ส.กทม.หวั่น พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์อาจไปกระทบสิทธิของประชาชนหรือไม่ แนะต้องควบคุมหรือทำให้ดีขึ้น เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความมั่นคง แต่รวมถึงเรื่องเศรษฐกิจ ความมั่นใจของนักลงทุน และภาพลักษณ์ในสายตาชาวโลก นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึง ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ว่า  สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว คือ การวางมาตรการรับมือและป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนต การสื่อสาร หากเกิดสถานการณ์รุนแรงต่อระบบ แต่ก็มีข้อกังวลว่าอาจเป็นความพยายามของรัฐที่จะเข้ามาควบคุมการใช้โครงข่ายเหล่านี้หรือไม่ โดยเฉพาะการตั้ง คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กปช.) มาดูเรื่องนี้เพราะเหมือนมีอำนาจ สามารถสั่งการหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน ให้แก้ไข หรือยุติ การกระทำที่เห็นว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงทางไซเบอร์ได้ทันที สปท.เองก็ทักท้วง เรื่อง นิยามของการตีความคำว่า “ไซเบอร์” ที่กว้างขวางอย่างมาก อาจไปกระทบสิทธิของประชาชนหรือไม่ แม้จะอ้างว่าการดำเนินการอยู่ภายใต้มาตรการทางศาล แต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนเจ้าหน้าที่สามารถทำได้เลย แต่ต้องรายงานศาลโดยเร็ว ยังมีความคลุมเครือว่าการตีความความจำเป็นเร่งด่วนคืออะไร และการกระทำแบบใดที่ถือว่าเป็นการทำลายความมั่นคง “การที่สปท. เสนอให้ใช้ ม.44 ตั้ง กปช


Next detail…. :

อดีตส.ส.กทม.หวั่น พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์อาจไปกระทบสิทธิของประชาชนหรือไม่ แนะต้องควบคุมหรือทำให้ดีขึ้น เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความมั่นคง แต่รวมถึงเรื่องเศรษฐกิจ ความมั่นใจของนักลงทุน และภาพลักษณ์ในสายตาชาวโลก

นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึง ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ว่า  สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว คือ การวางมาตรการรับมือและป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนต การสื่อสาร หากเกิดสถานการณ์รุนแรงต่อระบบ แต่ก็มีข้อกังวลว่าอาจเป็นความพยายามของรัฐที่จะเข้ามาควบคุมการใช้โครงข่ายเหล่านี้หรือไม่ โดยเฉพาะการตั้ง คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กปช.) มาดูเรื่องนี้เพราะเหมือนมีอำนาจ สามารถสั่งการหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน ให้แก้ไข หรือยุติ การกระทำที่เห็นว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงทางไซเบอร์ได้ทันที สปท.เองก็ทักท้วง เรื่อง นิยามของการตีความคำว่า “ไซเบอร์” ที่กว้างขวางอย่างมาก อาจไปกระทบสิทธิของประชาชนหรือไม่ แม้จะอ้างว่าการดำเนินการอยู่ภายใต้มาตรการทางศาล แต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนเจ้าหน้าที่สามารถทำได้เลย แต่ต้องรายงานศาลโดยเร็ว ยังมีความคลุมเครือว่าการตีความความจำเป็นเร่งด่วนคืออะไร และการกระทำแบบใดที่ถือว่าเป็นการทำลายความมั่นคง

“การที่สปท. เสนอให้ใช้ ม.44 ตั้ง กปช. ตั้งแต่กฎหมายยังไม่ผ่านการพิจารณา สะท้อนความพยายามบางอย่างในการเร่งรัด กฎหมายฉบับนี้ ประชาชนจะมีหลักประกันอย่างไรว่า อำนาจเหล่านี้จะไม่ถูกเจ้าหน้าที่นำไปใช้ในการจำกัดสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของประชาชน ความพยายามในการออกกฎหมายฉบับนี้มีเจตนาอะไรกันแน่ ต้องการควบคุมหรือทำให้ดีขึ้น เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความมั่นคง แต่รวมถึงเรื่องเศรษฐกิจ ความมั่นใจของนักลงทุน และภาพลักษณ์ในสายตาชาวโลก ที่ยืนอยู่บนความหลาหลายทางเทคโนโลยี” นายพลภูมิ กล่าว

Source : ‘พลภูมิ’ หวั่น พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์กระทบสิทธิประชาชน

Be the first to comment on "‘พลภูมิ’ หวั่น พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์กระทบสิทธิประชาชน"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*