ฝึกลูกเล่านิทาน ฉีดภูมิคุ้มกันทางปัญญา 

เข้าสู่ปีที่ 12 กับโครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยเล่านิทาน หลังส่งเสริมให้ครอบครัวและเด็กอายุ 4-9 ปี รักการอ่าน โดยมีการติดตามผลพบว่าเด็กที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพด้านการเรียนรู้ มีสมาธิและไม่ทิ้งการอ่าน  ลีลาการเล่านิทานของเด็กที่เข้าร่วมโครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานรุ่นปีที่ 11 แสดงความสามารถด้านการจดจำและจินตนาการอย่างคล่องแคล่ว ซึ่งโครงการนี้ดำเนินเข้าสู่ปีที่ 12 หลังประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองรักการอ่าน โดยเริ่มต้นจากพ่อแม่ที่ต้องอ่านเป็นแบบอย่าง เด็กที่มีต้นแบบเป็นนิทาน จะมีภาพจินตนาการ ทำให้เรียนรู้,จับความ ,เข้าใจได้เร็ว ด้านแพทย์หญิงจิราภรณ์ อรุณากูร เจ้าของเพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน ระบุว่า การส่งเสริมการอ่านต้องเริ่มตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์จนกระทั่งโต ในช่วงเล็กเด็กเริ่มสะสมคำศัพท์จำเป็นต้องเล่านิทาน ซึ่งจะสามารถสร้างพัฒนาการสมองได้หลายด้าน      นิทาน เสมือน วัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกัน ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก แนะนำให้ผู้ปกครองเล่าให้ลูกฟัง และฟังที่ลูกเล่า ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วย


Next detail…. :

เข้าสู่ปีที่ 12 กับโครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยเล่านิทาน หลังส่งเสริมให้ครอบครัวและเด็กอายุ 4-9 ปี รักการอ่าน โดยมีการติดตามผลพบว่าเด็กที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพด้านการเรียนรู้ มีสมาธิและไม่ทิ้งการอ่าน 

ลีลาการเล่านิทานของเด็กที่เข้าร่วมโครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานรุ่นปีที่ 11 แสดงความสามารถด้านการจดจำและจินตนาการอย่างคล่องแคล่ว ซึ่งโครงการนี้ดำเนินเข้าสู่ปีที่ 12 หลังประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองรักการอ่าน โดยเริ่มต้นจากพ่อแม่ที่ต้องอ่านเป็นแบบอย่าง เด็กที่มีต้นแบบเป็นนิทาน จะมีภาพจินตนาการ ทำให้เรียนรู้,จับความ ,เข้าใจได้เร็ว

ด้านแพทย์หญิงจิราภรณ์ อรุณากูร เจ้าของเพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน ระบุว่า การส่งเสริมการอ่านต้องเริ่มตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์จนกระทั่งโต ในช่วงเล็กเด็กเริ่มสะสมคำศัพท์จำเป็นต้องเล่านิทาน ซึ่งจะสามารถสร้างพัฒนาการสมองได้หลายด้าน
    
นิทาน เสมือน วัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกัน ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก แนะนำให้ผู้ปกครองเล่าให้ลูกฟัง และฟังที่ลูกเล่า ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วย

Source : ฝึกลูกเล่านิทาน ฉีดภูมิคุ้มกันทางปัญญา 

Be the first to comment on "ฝึกลูกเล่านิทาน ฉีดภูมิคุ้มกันทางปัญญา "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*