ผลักแรงงานไทยแทนต่างด้าว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ มองว่า ช่วงเวลา 180 วัน หรือ 6 เดือนหลังจากนี้ คือ นาทีทอง สำหรับการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว ที่นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล ต้องเร่งดำเนินการ แต่ในปัญหานี้ ก็ทำให้มองเห็นโอกาส การพัฒนาแรงงานในประเทศ  มาทดแทน โดยเพิ่มทักษะให้เป็นแรงงานคุณภาพสูง งานเสวนา “อนาคตแรงงานไทย ยุค 4.0 ผลกระทบ และการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน นายอมรเทพ จาวะลา ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มองว่า ปัญหาแรงงานต่างด้าวขณะนี้ มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทย ในระยะสั้น ส่วนระยะยาว มองเห็นโอกาส คือ ไทยต้องผลักดันแรงงานในประเทศเข้ามาแทนแรงงานต่างด้าว โดยต้องปรับเพิ่มทักษะเรื่องภาษา และวิชาชีพ ให้มากขึ้น เพื่อช่วยกันเป็นแรงขับเคลื่อน นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ด้านนายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ชี้ให้เห็นว่า หากขาดแรงงานต่างด้าว จะทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งมอบสินค้าล่าช้า กลุ่มที่รับภาระหนักที่สุด คือ อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง ที่มีต้นทุนด้านแรงงานมากที่สุด ซึ่งช่วงเวลานี้ ประเทศไทยก็มีการ ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก นอกจากนี้ อุตสากรรมที่ได้รับผลกระทบในระดับต้นๆ เช่นกัน คือ อุตสาหกรรมสถานีบริการน้ำมัน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมด้านอาหาร ดังนั้น 6 เดือน ที่มีการใช้มาตรา 44 ยืดระยะเวลาการจัดการกับแรงงานต่างด้าว ให้ถูกกฎหมาย  นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล ต้องใช้เวลานี้ให้คุ้มค่า นักวิเคราะห์เศรษฐกิจทั้ง 2 คน ยังมองว่า หากหลังจากนี้ แรงงานต่างด้าว กลับมาไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ จะมีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างแน่นอน  โดยเฉพาะ การจับจ่ายในประเทศที่จะหดตัวลง แต่ขณะเดียวกัน หากมองในมุมบวก หากแรงงานที่กลับเข้ามา เป็นแรงงานที่ดี มีคุณภาพ มีรายได้สูงจากนายจ้าง ก็อาจจะมีกำลังจับจ่าย ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ไม่น้อย


Read more… :

นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ มองว่า ช่วงเวลา 180 วัน หรือ 6 เดือนหลังจากนี้ คือ นาทีทอง สำหรับการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว ที่นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล ต้องเร่งดำเนินการ แต่ในปัญหานี้ ก็ทำให้มองเห็นโอกาส การพัฒนาแรงงานในประเทศ  มาทดแทน โดยเพิ่มทักษะให้เป็นแรงงานคุณภาพสูง

งานเสวนา “อนาคตแรงงานไทย ยุค 4.0 ผลกระทบ และการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน นายอมรเทพ จาวะลา ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มองว่า ปัญหาแรงงานต่างด้าวขณะนี้ มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทย ในระยะสั้น ส่วนระยะยาว มองเห็นโอกาส คือ ไทยต้องผลักดันแรงงานในประเทศเข้ามาแทนแรงงานต่างด้าว โดยต้องปรับเพิ่มทักษะเรื่องภาษา และวิชาชีพ ให้มากขึ้น เพื่อช่วยกันเป็นแรงขับเคลื่อน นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

ด้านนายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ชี้ให้เห็นว่า หากขาดแรงงานต่างด้าว จะทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งมอบสินค้าล่าช้า กลุ่มที่รับภาระหนักที่สุด คือ อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง ที่มีต้นทุนด้านแรงงานมากที่สุด ซึ่งช่วงเวลานี้ ประเทศไทยก็มีการ ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก นอกจากนี้ อุตสากรรมที่ได้รับผลกระทบในระดับต้นๆ เช่นกัน คือ อุตสาหกรรมสถานีบริการน้ำมัน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมด้านอาหาร ดังนั้น 6 เดือน ที่มีการใช้มาตรา 44 ยืดระยะเวลาการจัดการกับแรงงานต่างด้าว ให้ถูกกฎหมาย  นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล ต้องใช้เวลานี้ให้คุ้มค่า

นักวิเคราะห์เศรษฐกิจทั้ง 2 คน ยังมองว่า หากหลังจากนี้ แรงงานต่างด้าว กลับมาไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ จะมีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างแน่นอน  โดยเฉพาะ การจับจ่ายในประเทศที่จะหดตัวลง แต่ขณะเดียวกัน หากมองในมุมบวก หากแรงงานที่กลับเข้ามา เป็นแรงงานที่ดี มีคุณภาพ มีรายได้สูงจากนายจ้าง ก็อาจจะมีกำลังจับจ่าย ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ไม่น้อย

Source : ผลักแรงงานไทยแทนต่างด้าว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

Be the first to comment on "ผลักแรงงานไทยแทนต่างด้าว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*