ป.ป.ช.ไม่กังวลถูกเซ็ตซีโร่

'สรรเสริญ พลเจียก' ยืนยัน 'ป.ป.ช.' ไม่มีความกังวล หลังส่อถูกเซ็ตซีโร ขอเดินหน้าทำงานต่อ นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ  ป.ป.ช. ไม่กังวล อาจถูกเซ็ตซีโร่ เหมือนคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะพิจารณา พร้อมระบุตราบใดที่ยังอยู่ในหน้าที่ ยังไม่มีข้อเท็จจริงที่จะต้องพ้นจากตำแหน่ง ก็จะยังเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่  สำหรับความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย ป.ป.ช.คณะกรรมการ ป.ป.ช.


Read Continue…. :

'สรรเสริญ พลเจียก' ยืนยัน 'ป.ป.ช.' ไม่มีความกังวล หลังส่อถูกเซ็ตซีโร ขอเดินหน้าทำงานต่อ

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ  ป.ป.ช. ไม่กังวล อาจถูกเซ็ตซีโร่ เหมือนคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะพิจารณา พร้อมระบุตราบใดที่ยังอยู่ในหน้าที่ ยังไม่มีข้อเท็จจริงที่จะต้องพ้นจากตำแหน่ง ก็จะยังเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่ 

สำหรับความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย ป.ป.ช.คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะผู้บริหาร เข้าชี้แจงในรายละเอียดต่อกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้ว ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอำนาจหน้าที่ หลักการทำงาน และการตรวจสอบ รวมถึงการกระจายอำนาจของสำนักงาน ป.ป.ช.ไปยังต่างจังหวัด แต่ไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องคุณสมบัติกรรมการ 
     

Source : ป.ป.ช.ไม่กังวลถูกเซ็ตซีโร่

Be the first to comment on "ป.ป.ช.ไม่กังวลถูกเซ็ตซีโร่"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*