ปัญญาชนประชาธิปไตยไม่สนใจ ปชช.

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ เศรษฐกิจ 4.0 กับ อุดมการณ์ 1.0 ทิศทางการเมืองและประชาธิปไตยไทยจะเป็นอย่างไร  


Read more… :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

เศรษฐกิจ 4.0 กับ อุดมการณ์ 1.0 ทิศทางการเมืองและประชาธิปไตยไทยจะเป็นอย่างไร

 

Source : ปัญญาชนประชาธิปไตยไม่สนใจ ปชช.

Be the first to comment on "ปัญญาชนประชาธิปไตยไม่สนใจ ปชช."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


WordPress Automation