ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 30 สต. ให้คง E85 – ดีเซลลด 40 สต.

ปตท. – บางจาก ประกาศปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอลทุกชนิด 30 สต.ต่อลิตร ยกเว้น E85 ราคาคงเดิม และปรับลดราคาขายดีเซลลง 40 สต.ต่อลิตร ปตท


Read more… :

ปตท. – บางจาก ประกาศปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอลทุกชนิด 30 สต.ต่อลิตร ยกเว้น E85 ราคาคงเดิม และปรับลดราคาขายดีเซลลง 40 สต.ต่อลิตร

ปตท. – บางจากฯ ประกาศปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอลทุกชนิด 30 สต.ต่อลิตร ยกเว้น E85 ราคาคงเดิม และปรับลดราคาขายดีเซลลง 40 สต.ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ (22 เม.ย.) เวลา 05.00 น.

ราคาใหม่ดังนี้

เบนซิน 95: 34.46 บาท/ลิตร 
แก๊สโซฮอล 95: 27.35 บาท/ลิตร 
แก๊สโซฮอล 91: 27.08 บาท/ลิตร 
E20: 24.84 บาท/ลิตร 
E85: 19.74 บาท/ลิตร 
ดีเซล 25.49 บาท/ลิตร

Source : ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 30 สต. ให้คง E85 – ดีเซลลด 40 สต.

Be the first to comment on "ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 30 สต. ให้คง E85 – ดีเซลลด 40 สต."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*