‘ประวิตร’ เรียกสรุปข้อเสนอปรองดองพรุ่งนี้

พลเอกประวิตร พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการปรองดองทั้ง 4 คณะ  เตรียมสรุปข้อเสนอปรองดอง   พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะรองประธานคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการปรองดองทั้ง 4 คณะ ของกระทรวงกลาโหม มีกำหนดประชุม ในวันที่ 20 เมษายนนี้ เพื่อจะสรุปข้อเสนอที่ได้รับฟังจากพรรค การเมือง ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากนั้น วันที่ 26 เมษายน จะเชิญพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง ภาคประชาชนภาคธุรกิจ กว่า 200 คน ที่เคยมาให้ข้อเสนอแนะมาหารือเกี่ยวกับข้อเสนออีกครั้งหนึ่ง ซึ่งต้องอยู่ในกรอบ 10 ข้อที่ได้กำหนดไว้


Read more… :

พลเอกประวิตร พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการปรองดองทั้ง 4 คณะ  เตรียมสรุปข้อเสนอปรองดอง  

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะรองประธานคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการปรองดองทั้ง 4 คณะ ของกระทรวงกลาโหม มีกำหนดประชุม ในวันที่ 20 เมษายนนี้ เพื่อจะสรุปข้อเสนอที่ได้รับฟังจากพรรค การเมือง ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

จากนั้น วันที่ 26 เมษายน จะเชิญพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง ภาคประชาชนภาคธุรกิจ กว่า 200 คน ที่เคยมาให้ข้อเสนอแนะมาหารือเกี่ยวกับข้อเสนออีกครั้งหนึ่ง ซึ่งต้องอยู่ในกรอบ 10 ข้อที่ได้กำหนดไว้

Source : ‘ประวิตร’ เรียกสรุปข้อเสนอปรองดองพรุ่งนี้

Be the first to comment on "‘ประวิตร’ เรียกสรุปข้อเสนอปรองดองพรุ่งนี้"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*