‘ประวิตร’ พอใจปรองดองเดินถูกทาง 

พลเอกประวิตร พอใจกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดอง ชี้เดินหน้าถูกทางแล้ว พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พอใจกระบวนการสร้างความสามัคคี ปรองดองเดินหน้าถูกทาง ส่วนวันที่ 26 เมษายนนี้ เชิญพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ร่วมทบทวนข้อเสนอ ก่อนสรุปรายงานสู่ปรองดองขั้นที่ 2       ขณะที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเอกฉันท์รับหลักการวาระแรก ร่างพระราชบัญญัติปฏิรูป 11 ด้าน และร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตั้งกรรมาธิการศึกษา 45 วัน จากนั้นเสนอที่ประชุมลงมติวาระ 2 และ 3 ก่อนประกาศเป็นกฎหมายใช้บังคับ   


Read more… :

พลเอกประวิตร พอใจกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดอง ชี้เดินหน้าถูกทางแล้ว

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พอใจกระบวนการสร้างความสามัคคี ปรองดองเดินหน้าถูกทาง ส่วนวันที่ 26 เมษายนนี้ เชิญพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ร่วมทบทวนข้อเสนอ ก่อนสรุปรายงานสู่ปรองดองขั้นที่ 2 
    
ขณะที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเอกฉันท์รับหลักการวาระแรก ร่างพระราชบัญญัติปฏิรูป 11 ด้าน และร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตั้งกรรมาธิการศึกษา 45 วัน จากนั้นเสนอที่ประชุมลงมติวาระ 2 และ 3 ก่อนประกาศเป็นกฎหมายใช้บังคับ 
 

Source : ‘ประวิตร’ พอใจปรองดองเดินถูกทาง 

Be the first to comment on "‘ประวิตร’ พอใจปรองดองเดินถูกทาง "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*