‘ประยุทธ์’ ชี้จ่ายงบล้าช้าเพราะติดข้อก.ม. ยันใช้อำนาจพิเศษไม่ได้ เพราะฟังเสียงส่วนใหญ่

'ประยุทธ์' แจงการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้าเพราะเป็นผลทางกฎหมาย หลายคนมองว่ามีอำนาจพิเศษทำไมทำไม่ได้ ยันต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่ ย้ำจะไม่ทำในสิ่งที่ผิด จะทำให้ดีขึ้นถ้าจำเป็น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตอนหนึ่งว่า รัฐบาลคิดเสมอว่า ทำอย่างไรคนรายได้น้อยจะไม่รู้สึกว่าเรายังไม่ได้แก้ปัญหาให้เขา เราต้องช่วยกัน ต้องเร่งทำงานในลักษณะประชารัฐ ขอฝากไปยังข้าราชการทุกภาคส่วน เอกชน ธุรกิจเอกชนต้องช่วยกันด้วย หลาย ๆ ส่วน ถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือก็จะเร็วขึ้น รอรัฐอย่างเดียวไม่ไหว เพราะว่าเราต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ต้องช่วยกันแก้ปัญหาในเรื่องเหล่านี้ด้วยในเรื่องของการลงทุนขนาดใหญ่ รถไฟทางคู่ รถไฟไทย – จีน รถไฟฟ้า ถนนโทลเวย์ เราก็คงต้องเร่งทำ แต่มีข้อโต้แย้ง – มีคำคัดค้านมาตลอดเวลา วันนี้อยากจะเรียนว่า ไม่ใช่เวลาปกติ เราต้องเร่งดำเนินการ ขอฝากทำความเข้าใจด้วย ถ้าท่านจะโต้แย้ง แล้วก็ทำใหม่ทั้งหมด ทำแบบเดิม ๆ ก็เอาไว้ไปทำตอนเป็นประชาธิปไตยแล้วกัน จะได้ทำไม่ได้อยู่เหมือนเดิม เราคิดแบบเดิม ทำแบบเดิม จะไม่ทันการณ์ ในเวลานี้เรากำลังปฏิรูปประเทศ กำลังเปลี่ยนผ่าน บางอย่างต้องเข้าใจด้วย   การใช้จ่ายภาครัฐ เราก็ต้องทำผ่านส่วนราชการ ซึ่งยังคงมีข้อขัดข้อง ล่าช้าด้วยระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณ มีขั้นตอนจำนวนมาก บางอย่างตัดออกไม่ได้ เพราะเป็นผลทางกฎหมาย ถ้าประชาชนเข้าใจ ไม่มีปัญหา หลายคนมองว่า มีอำนาจพิเศษทำไมผมทำไม่ได้ แล้วผมไม่ต้องฟังเสียงคนส่วนใหญ่ด้วยหรือ ก็ต้องฟังไปพร้อม ๆ กัน ส่วนใหญ่ส่วนน้อย แต่ว่าถ้าจะให้ทำผมจะทำให้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบ จากเสียงส่วนใหญ่ว่าควรจะทำ ควรจะมีความเปลี่ยนแปลงบ้าง ควรจะมีการที่จะลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เหมือนเดิม การต่อต้านเหมือนเดิม การประท้วง การคัดค้าน แล้วจะแก้ไขอะไรได้บ้าง ก็กลับไปที่เก่าหมด           เพราะฉะนั้น ถ้าอยากจะให้ผมใช้อำนาจที่ถูกต้องก็บอกผมมาว่า พร้อมที่จะให้ผมทำแบบนั้น แต่ผมก็รับรองว่า ผมจะไม่ทำในสิ่งที่ผิด จะทำให้ดีขึ้นถ้าจำเป็น อันนี้เราต้องระวัง อีกอันก็คือการตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ในสื่อโซเชียล วันนี้กว้างขวางมากมาย ถูกบ้างผิดบ้าง ตรงบ้าง ไม่ตรงบ้าง และการปฏิบัติงานขององค์กรอิสระ ก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน ขอฝากทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ถ้าหากว่าทุกคนทำหน้าที่ของตนแล้ว ขัดขวางกันไปทั้งหมดก็ไปไม่ได้ทั้งหมด หาสิ่งที่ถูกต้องแล้วทำไปด้วยกันไม่ดีกว่าหรือ การลงทุนในประเทศนั้นเกิดขึ้นไม่ทันเวลาในวันนี้มากนัก สาเหตุอาจเนื่องมาจากเศรษฐกิจของโลกด้วย ที่ผ่านมาในประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นการลงทุนที่อาจจะไม่เกิดมูลค่ามากนัก ไม่เกิดสินค้าใหม่ ๆ ส่วนใหญ่เป็นการขยายกิจการในประเภทเดิม เลยทำให้รู้สึกว่า ขายสินค้าได้น้อย แข่งขันไม่ได้ กำลังซื้อตกเข้าไปอีก รัฐบาลกำลังปรับแก้ตรงนี้อยู่ สิ่งเหล่านี้ อาจจะทำให้การจ้างงานเกิดปัญหา อาจจะมีการเลิกการประกอบการในธุรกิจที่ล้าสมัย หรือมีการย้ายฐานการลงทุนไปในประเทศที่มีสิทธิประโยชน์มากกว่า หรือมีค่าแรงน้อยกว่า ทำนองนี้ อีกทั้งต้องมีการแข่งขันการเรียกการลงทุนจากต่างปรเทศมากขึ้น เราต้องไปปรับแก้ไปด้วย ถ้าคิดแบบเดิม ๆ รักษาแบบเดิม ๆ ไม่ได้ทั้งหมด ต้องปรับแก้ค่อยเป็นค่อยไป ทั้งการลงทุนในประเทศ และการลงทุนต่างประเทศ ก็จะมีผลกับรายได้การจ้างงาน รัฐบาลทราบดี แต่ทั้งหมดนั้นเป็นปัญหาเชิงซ้อนที่รัฐบาลต้องแก้ปัญหา ทั้งที่เป็นฟังก์ชั่นและการแก้ปัญหาแบบองค์รวม รัฐบาลได้พยายามมา 3 ปีแล้วในการที่จะแก้ไขให้ได้อย่างยั่งยืนจนประชาชนอาจจะรู้สึกว่าช้าเกินไป เราพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้ได้โดยเร็ว ขอให้เข้าใจและร่วมมือกันไปอีกระยะหนึ่ง


Read more… :

'ประยุทธ์' แจงการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้าเพราะเป็นผลทางกฎหมาย หลายคนมองว่ามีอำนาจพิเศษทำไมทำไม่ได้ ยันต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่ ย้ำจะไม่ทำในสิ่งที่ผิด จะทำให้ดีขึ้นถ้าจำเป็น

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตอนหนึ่งว่า รัฐบาลคิดเสมอว่า ทำอย่างไรคนรายได้น้อยจะไม่รู้สึกว่าเรายังไม่ได้แก้ปัญหาให้เขา เราต้องช่วยกัน ต้องเร่งทำงานในลักษณะประชารัฐ ขอฝากไปยังข้าราชการทุกภาคส่วน เอกชน ธุรกิจเอกชนต้องช่วยกันด้วย หลาย ๆ ส่วน ถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือก็จะเร็วขึ้น รอรัฐอย่างเดียวไม่ไหว เพราะว่าเราต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ต้องช่วยกันแก้ปัญหาในเรื่องเหล่านี้ด้วยในเรื่องของการลงทุนขนาดใหญ่ รถไฟทางคู่ รถไฟไทย – จีน รถไฟฟ้า ถนนโทลเวย์ เราก็คงต้องเร่งทำ แต่มีข้อโต้แย้ง – มีคำคัดค้านมาตลอดเวลา วันนี้อยากจะเรียนว่า ไม่ใช่เวลาปกติ เราต้องเร่งดำเนินการ ขอฝากทำความเข้าใจด้วย ถ้าท่านจะโต้แย้ง แล้วก็ทำใหม่ทั้งหมด ทำแบบเดิม ๆ ก็เอาไว้ไปทำตอนเป็นประชาธิปไตยแล้วกัน จะได้ทำไม่ได้อยู่เหมือนเดิม เราคิดแบบเดิม ทำแบบเดิม จะไม่ทันการณ์ ในเวลานี้เรากำลังปฏิรูปประเทศ กำลังเปลี่ยนผ่าน บางอย่างต้องเข้าใจด้วย  

การใช้จ่ายภาครัฐ เราก็ต้องทำผ่านส่วนราชการ ซึ่งยังคงมีข้อขัดข้อง ล่าช้าด้วยระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณ มีขั้นตอนจำนวนมาก บางอย่างตัดออกไม่ได้ เพราะเป็นผลทางกฎหมาย ถ้าประชาชนเข้าใจ ไม่มีปัญหา หลายคนมองว่า มีอำนาจพิเศษทำไมผมทำไม่ได้ แล้วผมไม่ต้องฟังเสียงคนส่วนใหญ่ด้วยหรือ ก็ต้องฟังไปพร้อม ๆ กัน ส่วนใหญ่ส่วนน้อย แต่ว่าถ้าจะให้ทำผมจะทำให้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบ จากเสียงส่วนใหญ่ว่าควรจะทำ ควรจะมีความเปลี่ยนแปลงบ้าง ควรจะมีการที่จะลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เหมือนเดิม การต่อต้านเหมือนเดิม การประท้วง การคัดค้าน แล้วจะแก้ไขอะไรได้บ้าง ก็กลับไปที่เก่าหมด
         
เพราะฉะนั้น ถ้าอยากจะให้ผมใช้อำนาจที่ถูกต้องก็บอกผมมาว่า พร้อมที่จะให้ผมทำแบบนั้น แต่ผมก็รับรองว่า ผมจะไม่ทำในสิ่งที่ผิด จะทำให้ดีขึ้นถ้าจำเป็น อันนี้เราต้องระวัง อีกอันก็คือการตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ในสื่อโซเชียล วันนี้กว้างขวางมากมาย ถูกบ้างผิดบ้าง ตรงบ้าง ไม่ตรงบ้าง และการปฏิบัติงานขององค์กรอิสระ ก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน ขอฝากทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ถ้าหากว่าทุกคนทำหน้าที่ของตนแล้ว ขัดขวางกันไปทั้งหมดก็ไปไม่ได้ทั้งหมด หาสิ่งที่ถูกต้องแล้วทำไปด้วยกันไม่ดีกว่าหรือ การลงทุนในประเทศนั้นเกิดขึ้นไม่ทันเวลาในวันนี้มากนัก สาเหตุอาจเนื่องมาจากเศรษฐกิจของโลกด้วย ที่ผ่านมาในประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นการลงทุนที่อาจจะไม่เกิดมูลค่ามากนัก ไม่เกิดสินค้าใหม่ ๆ ส่วนใหญ่เป็นการขยายกิจการในประเภทเดิม เลยทำให้รู้สึกว่า ขายสินค้าได้น้อย แข่งขันไม่ได้ กำลังซื้อตกเข้าไปอีก รัฐบาลกำลังปรับแก้ตรงนี้อยู่

สิ่งเหล่านี้ อาจจะทำให้การจ้างงานเกิดปัญหา อาจจะมีการเลิกการประกอบการในธุรกิจที่ล้าสมัย หรือมีการย้ายฐานการลงทุนไปในประเทศที่มีสิทธิประโยชน์มากกว่า หรือมีค่าแรงน้อยกว่า ทำนองนี้ อีกทั้งต้องมีการแข่งขันการเรียกการลงทุนจากต่างปรเทศมากขึ้น เราต้องไปปรับแก้ไปด้วย ถ้าคิดแบบเดิม ๆ รักษาแบบเดิม ๆ ไม่ได้ทั้งหมด ต้องปรับแก้ค่อยเป็นค่อยไป ทั้งการลงทุนในประเทศ และการลงทุนต่างประเทศ ก็จะมีผลกับรายได้การจ้างงาน รัฐบาลทราบดี แต่ทั้งหมดนั้นเป็นปัญหาเชิงซ้อนที่รัฐบาลต้องแก้ปัญหา ทั้งที่เป็นฟังก์ชั่นและการแก้ปัญหาแบบองค์รวม รัฐบาลได้พยายามมา 3 ปีแล้วในการที่จะแก้ไขให้ได้อย่างยั่งยืนจนประชาชนอาจจะรู้สึกว่าช้าเกินไป เราพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้ได้โดยเร็ว ขอให้เข้าใจและร่วมมือกันไปอีกระยะหนึ่ง

Source : ‘ประยุทธ์’ ชี้จ่ายงบล้าช้าเพราะติดข้อก.ม. ยันใช้อำนาจพิเศษไม่ได้ เพราะฟังเสียงส่วนใหญ่

Be the first to comment on "‘ประยุทธ์’ ชี้จ่ายงบล้าช้าเพราะติดข้อก.ม. ยันใช้อำนาจพิเศษไม่ได้ เพราะฟังเสียงส่วนใหญ่"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*