‘ประยุทธ์’ ขอคนไทยอดทน ก่อน ‘เลือกตั้ง’ ในอนาคต

นายกรัฐมนตรี ยืนยันรัฐบาลพร้อมขับเคลื่อนไทยสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง ไม่ใช่เป็นเพียงพิธีกรรม แนะสร้างวัฒนธรรมการเมืองเชิงบวก รอการการ 'เลือกตั้ง' ในอนาคต พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในประเด็นการขับเคลื่อนประเทศสู่ประชาธิปไตย ว่า คสช.ได้วางรากฐานและเสริมความเข้มแข็ง ดังที่พูดไว้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.


Read more… :

นายกรัฐมนตรี ยืนยันรัฐบาลพร้อมขับเคลื่อนไทยสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง ไม่ใช่เป็นเพียงพิธีกรรม แนะสร้างวัฒนธรรมการเมืองเชิงบวก รอการการ 'เลือกตั้ง' ในอนาคต

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในประเด็นการขับเคลื่อนประเทศสู่ประชาธิปไตย ว่า คสช.ได้วางรากฐานและเสริมความเข้มแข็ง ดังที่พูดไว้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2557 อย่างไรก็ตามอาจมีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยพยายามวิจารณ์ เพื่อหวังเข้าสู่อำนาจทางการเมือง และให้ประชาชนกลับมาสนับสนุน โดยไม่ได้มุ่งหวังให้ประะชาชนเข้มแข็ง ทำให้ในอนาคตต้องพึ่งพารัฐหรือนักการเมืองเหมือนเดิม อันนี้เป็นจุดอ่อนของประชาธิปไตยของประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ขณะเดียวรัฐบาลพร้อมขับเคลื่อนประเทศเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง ไม่ใช่เป็นเพียงพิธีกรรม เหมือนการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น และอยากให้ประชาชนใช้คำสอนทางศาสนา ทุกศาสนาที่นับถือมาเป็นแสงสว่างนำทาง ในการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง พร้อมทั้งปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ และสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในเชิงบวก  เพื่อเป็นการปฏิรูปและการเลือกตั้งในอนาคต ที่ถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยขอให้ประชาชนทุกคนอดทนเข้มแข็ง

Source : ‘ประยุทธ์’ ขอคนไทยอดทน ก่อน ‘เลือกตั้ง’ ในอนาคต

Be the first to comment on "‘ประยุทธ์’ ขอคนไทยอดทน ก่อน ‘เลือกตั้ง’ ในอนาคต"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*