ประมูลข้าวดีในสต็อกรัฐอีก 1.67 แสนตัน 

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ปฏิเสธให้ความเห็นกรณีมีผู้ร้องเรียนการตัดสิทธิ์การประมูลข้าว ระบุเรื่องอยู่ในชั้นศาล ขณะเดียวกัน เดินหน้าเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐ ครั้งที่ 3/2560 อีก 1 แสน 6 หมื่นตัน ล่าสุดมีผู้ยื่นเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ 17 ราย ก่อนเปิดซองในวันที่ 18 กรกฎาคมนี้     ในวันนี้ (13 ก.ค.) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดให้ผู้สนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ เพื่อเข้าร่วมประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลในกลุ่มทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งมีผู้ยื่นซอง 17 ราย  โดยข้าวในสต็อกรัฐที่นำออกมาประมูลครั้งนี้ เป็นข้าวคุณภาพดีจาก 28 คลัง ใน 14 จังหวัด จำนวน 167,220 ตัน ซึ่งหลังจากรับยื่นซองเอกสารคุณสมบัติแล้ว กรมการค้าต่างประเทศจะตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม และเปิดซองเสนอซื้อในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม เวลาตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป   ทั้งนี้ หากระบายข้าวล็อตนี้ได้ทั้งหมด จะทำให้ข้าวในสต็อกรัฐ เหลือเฉพาะข้าวเสื่อมคุณภาพเพื่อขายเข้าสู่อุตสาหกรรม ปริมาณรวมกว่า 2 ล้าน 5 แสนตัน ที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ระงับการประมูลไว้ทั้งหมด ซึ่งบริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด ได้ร้องเรียนต่อศาลว่า ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมการประมูลข้าวในสต็อกรัฐเพื่ออุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อเดือนเมษายน 2560 และ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อเดือนมิถุนายน    เรื่องนี้นางดวงพร รอดพยาธิ์  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวอยู่ในชั้นศาล  จึงไม่สามารถให้รายละเอียดได้ และตนเองไม่เป็นกังวล เพราะเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใน TOR ทั้งสิ้น    ก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้ยื่นอุทธรณ์ให้ศาล พิจารณาเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ให้สามารถประมูลข้าวในสต็อกได้ต่อเนื่อง เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดจากการชะลอระบายข้าว        


Read more… :

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่นี่

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ปฏิเสธให้ความเห็นกรณีมีผู้ร้องเรียนการตัดสิทธิ์การประมูลข้าว ระบุเรื่องอยู่ในชั้นศาล ขณะเดียวกัน เดินหน้าเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐ ครั้งที่ 3/2560 อีก 1 แสน 6 หมื่นตัน ล่าสุดมีผู้ยื่นเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ 17 ราย ก่อนเปิดซองในวันที่ 18 กรกฎาคมนี้  
 

ในวันนี้ (13 ก.ค.) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดให้ผู้สนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ เพื่อเข้าร่วมประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลในกลุ่มทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งมีผู้ยื่นซอง 17 ราย 

โดยข้าวในสต็อกรัฐที่นำออกมาประมูลครั้งนี้ เป็นข้าวคุณภาพดีจาก 28 คลัง ใน 14 จังหวัด จำนวน 167,220 ตัน ซึ่งหลังจากรับยื่นซองเอกสารคุณสมบัติแล้ว กรมการค้าต่างประเทศจะตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม และเปิดซองเสนอซื้อในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม เวลาตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป  

ทั้งนี้ หากระบายข้าวล็อตนี้ได้ทั้งหมด จะทำให้ข้าวในสต็อกรัฐ เหลือเฉพาะข้าวเสื่อมคุณภาพเพื่อขายเข้าสู่อุตสาหกรรม ปริมาณรวมกว่า 2 ล้าน 5 แสนตัน ที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ระงับการประมูลไว้ทั้งหมด ซึ่งบริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด ได้ร้องเรียนต่อศาลว่า ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมการประมูลข้าวในสต็อกรัฐเพื่ออุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อเดือนเมษายน 2560 และ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อเดือนมิถุนายน   

เรื่องนี้นางดวงพร รอดพยาธิ์  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวอยู่ในชั้นศาล  จึงไม่สามารถให้รายละเอียดได้ และตนเองไม่เป็นกังวล เพราะเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใน TOR ทั้งสิ้น   

ก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้ยื่นอุทธรณ์ให้ศาล พิจารณาเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ให้สามารถประมูลข้าวในสต็อกได้ต่อเนื่อง เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดจากการชะลอระบายข้าว    
 

 

Source : ประมูลข้าวดีในสต็อกรัฐอีก 1.67 แสนตัน 

Be the first to comment on "ประมูลข้าวดีในสต็อกรัฐอีก 1.67 แสนตัน "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*