ประธานหอการค้าโคราช หนุน ม.44 เร่งรถไฟไทย-จีน 

ประธานหอการค้านครราชสีมา หนุนนายกรัฐมนตรี ใช้ มาตรา 44 เดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง มั่นใจช่วยยกระดับจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองคู่แฝดของกรุงเทพฯ และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ     นายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เชื่อว่า เมื่อโครงการรถไฟความเร็วสูง มาถึงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จะเพิ่มศักยภาพด้านการขนส่งให้ดียิ่งขึ้น จากปัจจุบันที่รัฐบาล มีโครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ บางปะอินทร์-นครราชสีมา และโครงการรถไฟทางคู่ โดยการใช้มาตรา 44 เข้ามาดำเนินการ จะช่วยปลอดล็อคโครงการ ไม่ให้ยืดเยื้อไปอีก และทำให้จังหวัดนครราชสีมา กลายเป็นเมืองคู่แฝดของกรุงเทพมหานคร      ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด เพราะการเดินทางระหว่าง 2 เมือง มีความสะดวกรวดเร็ว ทำให้ประชาชนที่ต้องการหลีกหนีความแออัดจากกรุงเทพฯ รวมทั้งนักธุรกิจ นักลงทุน มาอยู่อาศัยและลงทุนที่นี่ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานระดับจังหวัด จึงต้องร่วมวางแผนพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป       นายชัชวาล มองภาพรวมจังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้มีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมาก เพราะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมต่อเส้นทางเศรษฐกิจได้หลายทาง ไม่ว่าจะเชื่อมต่อไปกรุงเทพฯ ท่าเรือแหลมฉบัง ยังเป็นประตูสู่ 20 จังหวัดภาคอีสาน และเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สปป.ลาว , กัมพูชา และเวียดนาม      ดังนั้น เมื่อมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว มีระบบการขนส่งที่สมบูรณ์ จะดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลก เข้ามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรม กลายเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค และเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย      


Next detail…. :

ประธานหอการค้านครราชสีมา หนุนนายกรัฐมนตรี ใช้ มาตรา 44 เดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง มั่นใจช่วยยกระดับจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองคู่แฝดของกรุงเทพฯ และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ    

นายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เชื่อว่า เมื่อโครงการรถไฟความเร็วสูง มาถึงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จะเพิ่มศักยภาพด้านการขนส่งให้ดียิ่งขึ้น จากปัจจุบันที่รัฐบาล มีโครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ บางปะอินทร์-นครราชสีมา และโครงการรถไฟทางคู่ โดยการใช้มาตรา 44 เข้ามาดำเนินการ จะช่วยปลอดล็อคโครงการ ไม่ให้ยืดเยื้อไปอีก และทำให้จังหวัดนครราชสีมา กลายเป็นเมืองคู่แฝดของกรุงเทพมหานคร   
 
ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด เพราะการเดินทางระหว่าง 2 เมือง มีความสะดวกรวดเร็ว ทำให้ประชาชนที่ต้องการหลีกหนีความแออัดจากกรุงเทพฯ รวมทั้งนักธุรกิจ นักลงทุน มาอยู่อาศัยและลงทุนที่นี่ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานระดับจังหวัด จึงต้องร่วมวางแผนพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป      

นายชัชวาล มองภาพรวมจังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้มีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมาก เพราะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมต่อเส้นทางเศรษฐกิจได้หลายทาง ไม่ว่าจะเชื่อมต่อไปกรุงเทพฯ ท่าเรือแหลมฉบัง ยังเป็นประตูสู่ 20 จังหวัดภาคอีสาน และเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สปป.ลาว , กัมพูชา และเวียดนาม   
 
ดังนั้น เมื่อมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว มีระบบการขนส่งที่สมบูรณ์ จะดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลก เข้ามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรม กลายเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค และเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย    
 

Source : ประธานหอการค้าโคราช หนุน ม.44 เร่งรถไฟไทย-จีน 

Be the first to comment on "ประธานหอการค้าโคราช หนุน ม.44 เร่งรถไฟไทย-จีน "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*